Правителството опростява процедурите при отчитане на разходите за добив на уранова суровина

Енергетика / България
Георги Велев
544
article picture alt description

Правителството прие изменения и допълнения в свое Постановление № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина. Промените ще доведат до намаляване на административната тежест и до по-ефективен контрол на разходите. Използваните в Постановлението понятия ще бъдат приведени в съответствие с понятията в действащата нормативна уредба в страната. Уеднаквява се и правният режим за отчитането на дейностите, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства по инвестиционните проекти, опростяват се процедурите за отчитане на направените разходи, избягват се ненужни повторения и др.

Променен е съставът на Консултативния съвет, като в правомощията му е добавено разглеждането на отчетите за изпълнение на годишните програми на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД. По този начин ще бъде затворен управленският процес и ще има обратна връзка за това, какъв е резултатът от извършените през годината дейности.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща