ОПЕК отново запазва прогнозата си за търсенето на петрол през 2024 г.- 2025 г.

Енергетика / Свят
3E news
275
article picture alt description

източник: ОПЕК, архив

ОПЕК запазва прогнозата си за търсенето на петрол в света през 2024 г. от 2,25 млн. барела на ден (б/д) – до 104,46 млн. б/д и с още 1,85 млн.б/д през 2025 г. до 106,31 млн. б/д. Това се посочва в месечния доклад на организацията.

За първото тримесечие на 2024 г. нивото е коригирано в посока надолу с 10 хил.б/д заради по-слабото търсене от страните от ОИСР от Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, а също така и от Латинска Америка. За второто тримесечие пък е повишено с 10 хил.б/д в резултат на по-голямото търсене от страните от ОИСР. Малка корекция има и по отношение на търсенето през четвъртото тримесечие – увеличение с 20 хил.б/д.

Търсене и предлагане

Основен двигател на търсенето, както и преди се очаква да бъдат страните извън ОИСР, като прогнозата е увеличение на потреблението с 2,1 млн.б/д  основно от страна на Китай, Индия и други страни от Азия, Близкия изток и Латинска Америка. Експертите смята, че регистрираната положителна динамика през пърото тримесечие в тези страни ще продължи до края на годината, което се дължи на стабилната икономическа активност и увеличение на пътуванията със самолети. Преди всичко това се дължи на ръста на търсенето на дестилати и авиационно гориво в Китай и другите страни извън ОИСР.

Предварителните данни за месец май показват, че общите търговски запаси от петрол в страните от ОИСР са се увеличили в месечно изражение с 24,7 млн. барела до 2,813 млрд. барела. Това е с 1,1 млн. барела по-малко от средното за последните пет години и със 142,4 млн. барела под средния показател за 2015 г.-2019 г.

В частност запасите от петрол са спаднали с 5,4 млн. барела до 1,366 млрд. барела, а нефтопродуктите са се увеличили с 30,1 млн. барела до 1,447 млрд. барела.

ОПЕК запазва също така и прогнозата си за предлагането на петрол от страните, които не членуват в обединението ОПЕК за 2024 г.и 2025 г.

Така, през 2024 г., страните, които не влизат в състава на ОПЕК+ с очаква да увеличат предлагането на петрол с 1,23 млн. барела – до 52,98 млн. б/д, а за 2025 г. – с още 1,1 млн. б/д до 54,08 млн. б/д.

Основни двигатели по отношение на предлагането ще бъдат САЩ, където през април добивът е стигнал историческия си максимум. Очаква се, че на САЩ ще се падат 0,51 млн. б/д от общия ръст на предлагането на страните извън ОПЕК+. Залага се също така и на по-високо предлагане от страна на Канада и Гвиана. Сред страните с по-високо предлагане са и Бразилия и Норвегия.  Понижение се очаква да реализира Ангола.

Добивът в ОПЕК+

По отношение на добива на страните от ОПЕК+, в доклада се отчита спад през юни спрямо месец май с 80 хил. б/д до 26,57 млн. б/д.

Що се отнася до страните от ОПЕК, участващи в сделката ОПЕК+, те са намалили производството със 136 хил. барела на ден - до 21,27 млн. барела на ден. Страните от ОПЕК+, които не са членки на ОПЕК, са свили добива с 45 хил. барела на ден към месец май - до 14,24 млн. барела на ден.

Така страните от ОПЕК+ са произвели 35,5 милиона барела на ден през юни, докато техните задължения, включително доброволни съкращения, са предполагали производство от 35,61 милиона барела на ден, тоест алиансът е надвишил ангажимента си със 110 хиляди барела на ден.

Експортът от Русия и Централна Азия

Общият експорт на петрол от Русия и страните от Централна Азия през месец май е бил средно от порядъка на 6,3 млн. барела на ден, което е с 0,4 млн.б/д по-малко от количествата, доставени през април, става ясно още от данните от доклада. Това е с 9% или с 0,6 млн. б/д под резултатите от аналогичния ммесец на миналата година.

Анализаторите отбелязват, че този спад на експорта се дължи на намаляването на доставките през пристанищата на Балтийско море.

По отношение на нефтопродуктите от Русия и Централна Азия, в доклада се отчита ръст през месец май спрямо предходния април с над 5% или със 124 хил. б/д до 2,4 млн. б/д, но с 3% по-малко или с 60 хил. барела под нивото от аналогичния месец на 2023 г. Ръстът на експорта през месец май 2024 г. е бил в резултат на увеличаването на доставките за чужбина на нафтата, както и на други продукти от петрол с изключение на газьола.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща