Търговете в рамките на деня (IDAs) стартираха в Европа на 13 юни 2024 г.

Енергетика / България
3E news
1296
article picture alt description

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) въведоха  механизъм за ценообразуване на преносната способност в рамките на деня.

По този начин се насърчава ефективната конкуренция при производството, търговията и доставка на електроенергия, оптимизирайки разпределянето на трансгранични преносни способности и гарантирайки равнопоставеност на пазарните участници.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ посредством IDA е ключов компонент от завършването на европейския вътрешен пазар на енергия.

Считано от 13 юни, въпреки първоначалните предизвикателства от технически характер, ценообразуването на преносните способности в рамките на деня посредством IDAs е вече част от пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC). Тези търгове допълват SIDC, който досега се основаваше единствено на непрекъсната търговия. IDAs са имплицитни търгове, при които всички подадени оферти се съпоставят и трансграничната преносна способност се разпределя едновременно за различните тръжни зони, определяйки клиринговите цени за всяка тръжна зона.

IDAs са нововъведение за пазара в рамките на деня, тъй като при непрекъснатата търговия преносните способности се разпределят според реда на сключване на сделките. Ценообразуването на трансграничните преносни способности ще спомогне за отчитане на недостига им и по този начин за подаване на съответни ценови сигнали на пазара. Регионалните търгове в рамките на деня се прилагаха в някои страни в Европа и досега, но считано от 13 юни, се провеждат три IDAs в цяла Европа в следните часове: 15:00 (Д-1), 22:00 (Д-1), и 10:00 (Д) централноевропейско време.

Съгласно договореното, през следващите дни участващите страни ще продължават внимателно да следят стабилността и устойчивостта на системите при провеждането на IDA и ще информират търговските участници.

За пазарното обединение „В рамките на деня“:

SIDC е пазарен механизъм за търговия в рамките на деня, определен в Регламента CACM, основан на непрекъсната търговия и допълван от три имплицитни търга в рамките на деня (IDAs).

Механизмът непрекъсната търговия, част от пазарното обединение „В рамките на деня“, се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Същевременно, механизмът “Търгове в рамките на деня“, част от SIDC, позволява ценообразуване на трансграничната преносна способност в рамките на деня. Търговете в рамките на деня са имплицитни търгове, при които всички подадени оферти се съпоставят и трансграничната преносна способност се разпределя едновременно за различните тръжни зони, определяйки клиринговите цени за всяка тръжна зона.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на  пазарното обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща