Съветът на ЕС даде окончателно одобрение на закона за индустрията с нетна нула

Икономика / Свят
3E news
461
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Съветът на ЕС прие регламента за определяне на рамка от мерки за засилване на екологизирането на производството от страна на индустрията или, както е познат под названието „Закона за индустрията с нетна нула ( net-zero industry act).

Това е последната стъпка в процеса на вземане на решение.

Регламентът има за цел да насърчи промишленото внедряване на технологии с нетна нула, които са необходими за постигане на целите на ЕС в областта на климата, чрез използването на силата на единния пазар, за да се засили позицията на Европа като лидер в индустриалните зелени технологии.

Законът за индустрията с нетна нула е един основополагащ по отношение на новата индустриална политика. Този правен акт ще помогне на Европа да поведе в глобалната надпревара за зелени технологии засили нашата стратегическа автономия. Той ни помага да създаваме растеж и работни места в Европа, коментира Jo Brouns, министър на икономиката, иновациите, труда, социалната икономика и селското стопанство на Фландрия.

Стимулиране на зелените технологии

Законът за индустрията с нетна нула ще създаде благоприятни условия за инвестиции в зелени технологии чрез:

опростяване на процеса на издаване на разрешителни за стратегически проекти

улесняване на достъпа до пазара за стратегически технологични продукти (по-специално при обществени поръчки или търг за възобновяеми енергийни източници)

повишаване на уменията на европейската работна сила в тези сектори (т.е. с нулеви индустриални академии и с индустриални зони с висока концентрация или „долини“)

създаване на платформа за координиране на действията на ЕС в тази област

За да се насърчат иновациите, правният акт предлага да се създадат благоприятни регулаторни рамки за разработване, тестване и валидиране на иновативни технологии (известни като „регулаторни пясъчни кутии“  - най-общо става въпрос за експериментални пространства за нови компании).

Напредъкът към постигане на целите на Закона за индустрията с нетна нула, нетното потребление ще се измерва с два индикативни показателя. Първо, за производствен капацитет на технологии с нулево нетно потребление, като слънчеви фотоволтаични панели, вятърни турбини, батерии и термопомпи, достигащ 40% от нуждите на ЕС за внедряване. Второ, за конкретна цел за увеличаване на дела на Съюза за тези технологии с оглед достигане на 15 % от световното производство до 2040 г.

Освен това законът за индустрията с нетно нулево съдържание определя годишен капацитет за инжектиране от най-малко 50 милиона тона CO2, който трябва да бъде постигнат до 2030 г. в места за геоложко съхранение, разположени на територията на Съюза.

Както бе съобщено по-рано очакването е глобалният пазар за ключови масово произведени технологии за нулеви емисии да се утрои до 2030 г. , годишно от около 600 милиарда евро.

След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила в деня на публикуването му.

Законът за индустрията с нетно нулево потребление е една от трите ключови законодателни инициативи на индустриалния план за зелената сделка.  Заедно със закона за критичните суровини и реформата на дизайна на пазара на електроенергия той цели повишаване на конкурентоспособността на индустрията с нулево нетно потребление в Европа и подкрепа за бърз преход към климатичната неутралност.

Комисията внесе предложението си на 16 март 2023 г. Европейският парламент прие позицията си на 21 ноември 2023 г., а Съветът — своя общ подход на 7 декември 2023 г. Съветът и Парламентът постигнаха временно споразумение на 6 февруари 2024 г., което беше гласувано в пленарна сесия в Европейския парламент на 25 април 2024 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща