Axpo: Промените във времето и възобновяемите енергийни източници водят до нестабилност на пазара

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2675
article picture alt description

източник: Axpo, архив

През април европейските енергийни пазари преминаха през пътуване като на влакче в увеселителен парк, предизвикано най-вече в резултат на резките промени на метеорологичните условия. Необичайно топлото време през първата половина на месеца натежа върху и без това вялото търсене на електроенергия. В съчетание с постоянно високото производство на електроенергия от възобновяеми източници това доведе до първите в историята отрицателни почасови цени на испанския пазар за сделки за ден напред. До края на месеца на испанския пазар бяха регистрирани повече от 100 случая на отрицателни почасови цени, като подобни данни бяха отчетени и на много други европейски пазари. Тази тенденция подчертава продължаващата загуба на дневна стойност, получена в резултат на увеличаването на капацитета за слънчева енергия. Тази тенденция ще се промени едва когато на пазара навлязат по-гъвкави акумулаторни системи за съхранение на енергия, които да се възползват от изгодни колебания на цените в рамките на деня. За отбелязване е, че през изминалата година Италия постигна най-високото си ниво на внедряване на батерии, като почти удвои капацитета за акумулиране на енергия, а повечето инсталации бяха свързани с проекти за слънчева енергия.

Междувременно и испанският, и френският парк от ядрени реактори трябваше съществено да намалят мощността си през периодите на ниско остатъчно натоварване. Производството на ядрена енергия във Франция спадна със 17 GW в рамките на един ден, което осигури гъвкавост не само на Франция, но и на цяла Западна Европа. Подобни случаи на свиване на ядрените мощности се очаква да стават все по-чести и по-интензивни, тъй като непостоянният капацитет от възобновяеми енергийни източници все по-широко се интегрира в мрежата. Въпреки гъвкавостта на ядрените мощности в рамките на деня, през периодите на отрицателни почасови цени се наблюдаваше значително икономическо редуциране на възобновяемите енергийни източници. Така например Германия намали производството на вятърна енергия с 13 GW в рамките на един час, докато Великобритания ограничи производството на вятърна енергия с 6 GW по икономически причини, като отчете най-ниската отрицателна цена за ден напред от юли миналата година. Гъвкавостта в Централна Европа беше допълнително стеснена от ограниченията на трансграничния капацитет по източните граници на Франция. Това бе въведено от средата на март от съображения за сигурност на мрежата, което сигнализира за рискове от увеличаване на географското покритие. Освен това френският оператор на електропреносната мрежа RTE посочи потенциални проблеми със сигурността за периода между август и октомври, които биха могли допълнително да увеличат риска от повишаване на цените в Италия.

През втората половина на април периодът на рязко застудяване предизвика скок в търсенето на газ и електроенергия, което доведе до изтегляне на безпрецедентно количество газ от хранилищата в цяла Европа. Това се наложи и поради слабото предлагане, дължащо се на загубите от руското снабдяване, нидерландското производство, началото на норвежката пролетна профилактика и свитото предлагане на втечнен природен газ, диктувано от силното търсене в Азия и липсата на нов ръст на предлагането. Въпреки че слабото предлагане на втечнен природен газ не е проблем в краткосрочен план поради големите запаси, то крие риск от твърде бързо покачване на цените през лятото. Това евентуално би могло да доведе до излишък на втечнен природен газ в Европа, когато местата за съхранение са ограничени, и по този начин да доведе до ситуация, при която бъдещите цени са по-високи от текущите цени. Докато цените на EUA следваха подобна възходяща тенденция, динамиката им се дължеше предимно на спекулативни къси позиции.

Сега, през май, когато в Европа има няколко национални празника, очакваме нарастващото производство на слънчева енергия да доведе до повече часове с ниски цени. И обратното, потенциалните бъдещи рискове включват повишено търсене на охлаждащи мощности, слаба наличност на водни ресурси и по-високи температури в реките, които могат да създадат предизвикателства и след достигане на максимума при производството на слънчева енергия. Заслужава да се отбележи, че след спирането на топлоелектрически централи в Италия през последните години поради липса на вода за охлаждане, италианският регулатор наскоро одобри изменения на пазара на мощности, с които се изисква топлоелектрическите централи да променят своите системи за охлаждане, за да намалят зависимостта си от вода. Продължаваме да наблюдаваме всички горепосочени рискове и да правим оценка на въздействието на конфликтите в Украйна и Близкия изток, тъй като пазарните цени на газа са свързани с рискове, произтичащи именно от тези фактори.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща