НСОРБ: Плащанията по Плана за възстановяване за общински проекти досега са за едва 1% от общата им стойност

Огромно е забавянето в усвояването на средствата, а това застрашава изпълнението на проектите

Икономика / България , Финанси
Иван Стоянов
1673
article picture alt description

Ремонт на водопроводна мрежа в Община Севлиево.

Източник: Община Севлиево.

„Въпреки голямото количество сключени договори, плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са все още в начален етап, достигайки само 7,7 млн. лв., което представлява  едва 1% от общата стойност на безвъзмездната помощ“. Това посочват в свой анализ от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Документът е изготвен от екип на организацията на  база публично достъпната информация. Данните показват, че към края на април по НПВУ има 319 сключени договора в 134 общини, като общият обем на сключените договори достига 781 млн. лв. От тях 757 млн. лв. са под формата на безвъзмездна помощ.

„Сроковете за изпълнение на проектите се приближават, като някои от тях изтичат в края на 2025 г., а други - през 2026 г. За момента няма възможност за удължаване на тези срокове“, посочват от НСОРБ като апелират за Ускоряване изпълнението на общинските проекти по НПВУ.

Предизвикателства и перспективи

От сдружението на общините акцентират и върху предизвикателствата породени от факта, че над 11 % от общините със сключени договори, следва да реализират паралелно и то по отделни процедури на НПВУ по 5, 6, 7, 11, дори и по 16 проекта.

„С предстоящото договаряне на проектите за енергийна ефективност на публичните сгради, многофамилните жилищни сгради, уличното осветление, реформирането на домовете за възрастни хора и екологичната мобилност, прогнозите са проектите в отделни общини, да достигнат до няколко месеца бройката от 30, 40, 50 и дори да надминат 80“, посочват от сдружението.

Според експертите, общините ще бъдат бенефициенти и по още нови нестартирали процедури по НПВУ, Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027, Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони и националните проекти по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., Красива България, НДЕФ, ПУДООС и т.н. „Всичките тези проекти, освен че ще се изпълняват паралелно, ще са и по различни правила и процедури. Това ще е огромно предизвикателство, както пред общинският капацитет, така и за този на централните ведомства с ангажименти по НПВУ и строителния сектор“, допълват оттам.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща