Xiaomi представи последния си ESG доклад, в който подчертава категоричния си ангажимент към устойчивостта

Енергетика , Икономика / Технологии
3E news
1491
article picture alt description

Xiaomi представи шестия си доклад за екологично, социално и корпоративно управление (ESG). Документът от над 80 страници, публикуван на китайски и английски език, очертава напредъка, който Xiaomi и дъщерните дружества на компанията са постигнали в сферата на имплементирането, управлението и стратегията на ESG през 2023 г. Този обширен доклад е разделен в 4 основни раздела: Технологии, създадени за по-добър живот, Философия на Xiaomi за нулеви въглеродни емисии, Споделен успех за Партньори и Управление и съответствие.

Технологии, създадени за по-добър живот

С мисията си да осигури "всички по света да се радват на по-добър живот чрез иновативни технологии", Xiaomi остава посветена на идеята за технология, достъпна и приобщаваща за всеки. През 2023 г. иновация в това отношение бяха смарт очилата с изкуствен интелект. Представянето им от инженерите на Xiaomi се състоя по време на четвъртото технологично състезание Hackathon на Групата. С технология за разпознаване на околния звук и интелигентна технология за взаимодействие с жестове, тези очила улесняват потребителите в ежедневието.

Освен това в новопредставената операционна система на компанията - Xiaomi HyperOS - са включени множество функции за достъпност. Сред тях са Xiaomi разпознаване на околния звук, тактилна обратна връзка и AI асистент за телефонни обаждания, което подчертава ангажимента на Xiaomi за приобщаващи и достъпни технологии.

HyperOS е единна операционна система, създадена да се свърже безпроблемно с интелигентната екосистема "Човек x Кола x Дом”. HyperOS има за цел да повиши сигурността, да улесни безпроблемното свързване на множеството устройства и да оптимизира работата на отделните устройства.

В същото време компанията подобри своите интелигентни производствени процеси, които говорят за по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на отпадъка. Този стратегически ход улесни по-нататъшния напредък в нововъзникващи сектори като роботиката, смарт електромобилите и роботизираните фабрики, което от своя страна свидетелства за отдадеността на Xiaomi на технологичните иновации и устойчивостта.

Философия на Xiaomi за нулеви въглеродни емисии

Възприемайки философията за нулеви въглеродни емисии, Xiaomi приоритизира нисковъглеродните практики в своите дейности и подкрепя доставчиците в предприемането на мерки, съобразени с климата. Ангажиментът на компанията към въглеродна неутралност е подчертан с представянето на нейната първа Бяла книга за действията в областта на климата на COP28 в Дубай през зимата на 2023 г., която изтъква философията за нулеви въглеродни емисии и ясен подход към постигането й. През годината компанията обяви своя ангажимент за 100% възобновяема електроенергия в своите производствени дейности до 2035 г. и въглеродна неутралност със 100% възобновяема енергия в дейностите си до 2040 г.

Наред с това беше подобрена услугата "trade-in" на избрани европейски пазари, включително Испания, Франция, Холандия, Обединеното кралство, Германия, Италия и Полша. По този начин компанията затвърди ангажимента си към устойчивите практики и отговорното потребление.

 

Като признание за постигнатите успехи в областта на устойчивото развитие през 2023 г. Xiaomi получи златен сертификат от Алианса за управление на водите, превръщайки Xiaomi Science and Technology Campus в първата търговска сграда в световен мащаб, която кандидатства за такъв сертификат.

 

В допълнение, на Деня на Земята (22 април 2024 г.), Xiaomi демонстрира своята отдаденост към минимизиране на отпадъците и опазване на околната среда, като обяви партньорството си с организация за обществено благосъстояние и инструктори по гмуркане - Професионалната асоциация на инструкторите по гмуркане (PADI). Състояха се поредица от ангажиращи онлайн и офлайн активации, включително почистване на плажове в избрани части на Югоизточна Азия от фенове на Xiaomi на 27 април, създаване на лимитирана серия стоки на Xiaomi и PADI, изработени от рециклирани рибарски мрежи. Така Xiaomi цели да повиши осведомеността за опазването на морските ресурси и да вдъхнови колективни действия.

Споделен успех за Партньори

Xiaomi се ангажира не само с растежа и благосъстоянието на собствените си служители, но и с осигуряването на прозрачност във веригата за доставки. По този начин допринася за развитието на обществото и глобалната общност.

Чрез съгласуваните си усилия за създаване на комфортна работна среда Xiaomi спечели място в списъка на Forbes за най-добрите работодатели в света за 2023 г. Класира се сред първите 3 в списъка на Universum за най-привлекателните работодатели в Китай и беше призната от Forbes China за най-добър работодател в областта на иновативните практики в Китай за годината.

С постоянен фокус върху научноизследователската и развойната дейност, компанията активно насърчава участието на служителите си в иновативни изследователски проекти чрез фондацията на Xiaomi. По-специално, сътрудничеството с над 150 университета и колежа доведе до революционни иновации като Xiaomi AIoT Box. Това демонстрира уменията на компанията в безпроблемното интегриране на хардуер и софтуер за симулиране на различни сценарии чрез приложението Mijia.

Наред с насърчаването на вътрешните таланти, от първостепенно значение е и осигуряването на функционалност и устойчивост на веригата за доставки. За тази цел компанията е въвела рамка за управление на риска с цел идентифициране и контрол на възможни препятствия, свързани с ESG в това отношение. Чрез използване на методи като одити на място, анкети за оценка, както и чрез тясно сътрудничество с доставчиците си, Xiaomi се стреми да придобие пълна представа за потенциалните проблеми. Това се извършва с цел да бъдат предприети действия за тяхното разрешаване. Тя също така разполага със строг механизъм за оценка на нови доставчици, като спазването на изискванията на ESG остава основен приоритет в този процес.

Освен чрез гарантиране на веригата за доставки, Xiaomi разширява въздействието си върху обществото чрез филантропски инициативи. През годината фондацията на Xiaomi направи множество дарения за подпомагане при природни бедствия и реализира инициативи за социално благосъстояние. Така подчертава ангажимента си към корпоративната социална отговорност.

Управление и съответствие

Междувременно Xiaomi Group продължи да вдига летвата на своята система за отчитане на ESG с твърдото убеждение, че тя е ключов стълб за здравето и развитието на компанията. За тази цел Бордът на директорите редовно получава актуална информация за напредъка в тази област. Като признание за усилията си през 2023 г. Xiaomi получи редица награди и отличия, включително Best ESG в сектора на технологичния хардуер от Institutional Investor и ESG Company to Watch of the Year от Bloomberg Green.

Нещо повече, постоянният ангажимент на компанията към равенство и многообразие доведе до назначаването на първата жена-директор в борда през януари 2024 г. - ключова стъпка, която подчертава прогресивния подход на Xiaomi към стратегията за приобщаване.

Освен това, затвърждавайки своята отдаденост на иновациите и защитата на интелектуалната собственост, Xiaomi завърши отчетния период към 2023 г. с над 37 000 защитени патента в световен мащаб. Това доказва нейния непоколебим стремеж към напредничави разработки и уважение към правата на интелектуална собственост.

Публикуването на доклада за екологично, социално и корпоративно управление за 2023 г. показва ангажимента на Xiaomi в подобряването на света, в който живеем, както и напредъка, който е постигнала в това отношение. Чрез усилията в областта на иновативните технологии, философията за нулеви въглеродни емисии, стремежа към развитие на цялата верига на доставки и стриктното управление и спазване на изискванията, компанията е направила значителни крачки по пътя си към устойчиво бъдеще.

Текстът e само обобщение на ESG доклада за 2023 г.

Xiaomi Corporation е основана през април 2010 г. и е включена в Хонконгската фондова борса на 9 юли 2018 г. (1810.HK). Xiaomi е компания за потребителска електроника и интелигентно производство със смартфони и интелигентен хардуер, свързани с платформата „Интернет на нещата“ (IoT).

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща