Европейският парламент прие реформиран Кодекс на шенгенските граници

Целта е да направи правилата по-ясни и да намали броя на границите в зоната, по които временно е възстановен граничния контрол

Икономика / Свят , Финанси
3E news
460
article picture alt description

Снимка: БТА-ЕП

Европейският парламент одобри днес реформиран Кодекс на шенгенските граници. Реформата бе приета с 311 гласа "за", 267 гласа "против" и 53 "въздържал се" и има за цел да заздрави свободното движение в Шенгенското пространство, да направи правилата по-ясни и да намали броя на границите в зоната, по които временно е възстановен граничния контрол, предаде от Страсбург БТА.

Още по темата

Съгласно новите правила страните от Шенгенското пространство ще могат да реагират на сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, например свързани с тероризъм, организирана престъпност или внезапно неразрешено движение на граждани на трети страни в голям мащаб, като разрешат временен граничен контрол за максимален срок от две години с възможност за удължаване с още една година.

В случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве, която засяга едновременно няколко членове на зоната и излага на риск функционирането на цялото Шенгенско пространство, Комисията ще може да разрешава въвеждането на граничен контрол в няколко страни за период от шест месеца.

Преди да вземе решение за повторно въвеждане на граничен контрол, страната членка ще трябва да оцени ефективността, пропорционалността и страничните ефекти на такова решение, а след шест месеца ще трябва да изготви оценка на риска. Когато дадена страна е уведомила другите за намерението си да възстанови граничния контрол, Европейската комисия ще може да започне консултации между тази държава и нейните съседи.

За да се осигури съгласуван отговор на мащабни извънредни ситуации в областта на здравеопазването и въз основа на опита от пандемията от КОВИД-19, законът предвижда хармонизирани правила за влизане в ЕС от трети страни в такива ситуации. Този подход ще освободи от такива ограничения гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС, които се ползват от правото на свободно движение или правото им на пътуване се смята за съществено важно.

Като алтернатива на граничния контрол новите правила ще насърчават полицейско сътрудничество в граничните райони. Когато по време на съвместни патрули бъдат задържани граждани на трети страни с незаконен статут и има доказателства, че те са пристигнали директно от друга страна от ЕС, тези хора ще могат да бъдат прехвърлени в другата страна от ЕС, ако тя участва в съвместните патрули. По време на обсъжданията на законодателството евродепутатите успешно настояха за въвеждането на допълнителни гаранции при прехвърлянето на непълнолетни лица, чиито интереси трябва да бъдат взети предвид и от двете страни по прехвърлянето.

Реформата включва и разпоредби за ситуации, в които трети страни се опитват да използват миграцията като инструмент. Позовавайки се на определението за инструментализация в регламента за кризисните ситуации, тя определя процедурите, с които разполагат страните от Шенгенското пространство в такива ситуации, включително временно ограничаване или затваряне на гранични пунктове, като се зачитат правото на убежище и правото на свободно движение на гражданите на ЕС и дългосрочно пребиваващите лица.

Реформираният кодекс сега ще трябва да бъде официално одобрен и от Европейския съвет, след което ще влезе в сила 20 дни след като бъде публикуван в официалното издание на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща