Държавна помощ за 1,6 млрд. лева осигурява правителството с придобиване на дълг на „Топлофикация София“

Правителството прие мерки за осигуряване на ликвидността на Фонд „Сигурност на енергийната система“ и на дъщерните фирми на БЕХ

Енергетика / България
3E news
2218
article picture alt description

Източник: Министерски съвет.

Нова държавна помощ за 1,6 млрд. лева отпусна правителство за борчовете на "Топлофикация София" към БЕХ и "Булгаргаз". Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. и Решение за приемане на мерки и уреждане на взаимоотношения в сектор Енергетика.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. за допълнителни плащания до 1,6  млрд. лв. Целта на предоставянето на средствата е придобиването на вземания на БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД от „Топлофикация София“ ЕАД по реда и до размера, съгласно чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Транзакцията не оказва влияние на дефицита в държавния бюджет.

С Решението се възлага изкупуването на посочените по-горе вземания от „Топлофикация София“ ЕАД, като по този начин ще се осигурят условия за гарантиране на сигурността на доставките на природен газ, както и ще се разширят възможностите на БЕХ ЕАД да подпомага дейността и финансовата стабилност на дъщерните си дружества, с цел гарантиране сигурността на енергийната система. Това остава основен приоритет на холдинга, обясняват от правителствената информационна служба.

С Решението на Министерския съвет се решават редица въпроси в сектор Енергетика, най-важният от които е осигуряването на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с цел покриване на оперативния дефицит на фонда и осигуряване на средства за изпълнение на Програма за предоставяне на компенсации за предприятия, нагнетили природен газ в ПГХ „Чирен“, след одобряването на Програмата от страна на Европейската комисия.

Министърът на енергетиката Румен Радев разясни смисъла на Постановлението и Решението на Министерския съвет пред медиите, като обясни какъв казус се решава с тези действия: „Имаме задължения в огромен размер от страна на „Топлофикация София“ към енергийния сектор за газови доставки през годините. Натрупването на тези задължения се прехвърляше от страна на „Булгаргаз“ ЕАД към „БЕХ“ ЕАД, което доведе до задължения на топлофикационното дружество към държавния холдинг. Останалата част, която продължаваше да расте през годините, се натрупваше като салда към „Булгаргаз“. Тази практика води до внушителната (обща) сума от около 1,6 милиарда лева задължения към групата на „БЕХ“ ЕАД.

Тези средства могат да се ползват за решаване на ликвидни въпроси в енергийния сектор, реализация на инвестиционни програми и т.н. Тази ликвидност е иззета от сектора. С това Постановление на Министерския съвет връщаме тази ликвидност“. Министър Радев подчерта в изказването си, че не говорим за смяна на собствеността на „Топлофикация София“ ЕАД, която остава общинско дружество. Дълговете на общинското предприятие към държавата придобиват колосални размери. Процедурата е вид държавна помощ и по всяка вероятност ще трябва да бъде одобрена от Европейската комисия, припомнят запознати експерти пред 3eNews.

Неясно остава и финансовото състояние на "Топлофикация София" след като дружеството не е публикувало своите отчети за последните две финансови години.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща