ЕС създаде Атлас с база данни за развитието на енергийната инфраструктура

Енергетика / Свят , Технологии
3E news
1803
article picture alt description

Източник: EIGL.

Институт за енергиен мениджмънт

Познаването на това как и къде се използват горивата и как тази тенденция може да се развие в бъдеще е от ключово значение за разработването на енергийни инфраструктури, съобразени с повишената електрификация и използването на нисковъглеродни енергийни носители, които са необходими за прехода към неутралност по отношение на климата.

Енергийният атлас на ЕС с висока разделителна способност  е нов набор от данни, вграден в Енергийната и индустриална географска лаборатория (EIGL) – инструмент, който намира, филтрира и картографира данни, свързани с енергетиката. В комбинация с други набори от данни новият атлас увеличава възможностите на EIGL за пространствен анализ. Той се състои от поредица от карти на ЕС с търсенето на основните групи енергийни продукти от всяка категория на икономическа дейност, с досегашното увеличение от 1х1 км.

Как се създаде атласа?

Проектът започна с анализ на енергийните баланси, които предоставят богата информация за добива, търговията, трансформацията и потреблението на енергия, предоставена от статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ). Енергийните баланси събират данни за енергийните продукти, икономическите категории и крайните потребители за всяка страна в ЕС.

Тъй като обаче данните са ограничени до ниво държава, което ограничава аналитичния им потенциал, EIGL разработи процес за оценка на енергийното търсене с резолюция 1х1 км.

Процесът на намаляване на мащаба включва използването на други набори от данни, налични в EIGL, като например Системата за търговия с емисии (СТЕ), за идентифициране и географско локализиране на точките на потребление на енергия. Останалото търсене на енергия се разпределя по по-малки региони (NUTS3), като се използват публично достъпни набори от данни от ЕВРОСТАТ за гъстотата на населението, икономическия сектор и градусовите дни за отопление и охлаждане. Дните на отопление и охлаждане дават представа за потреблението на енергия, необходимо за отопление (в студено време) и охлаждане (в горещо време).

След това този процес на разпределение се усъвършенства допълнително чрез включване на данни за земеползването и земното покритие от платформата за териториално моделиране LUISA (Land-Use-based Integrated Sustainability Assessment) на JRC. Чрез отчитане на характеристиките на земята, като например градски райони, земеделски земи и природни ландшафти, EIGL може да оцени с по-голяма точност потреблението на енергия в конкретни места.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща