250 предприятия и над 1400 заети лица ще бъдат консултирани по проект на АИКБ за борба със сивата икономика

Друга важна цел е подкрепата за зеления преход и дигиталната трансформация

Икономика / България
3E news
1184
article picture alt description

Източник: АИКБ.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира нов четиригодишен проект, чрез който продължава борбата със сивата икономика и подкрепата на политики за осигуряване на квалифицирани кадри по търсените от работодателите професии в ключови за българската икономика сектори. Асоциацията е непримирима в борбата си със сивия сектор и недекларирания труд, от които годишно държавата ни губи милиарди под формата на данъци и осигуровки и който нелоялно конкурира изрядните към фиска. Същевременно недостигът на кадри в страната е над 200 000 души и продължава да расте, което също води до загуби за икономиката ни. Все още има отлив от търсени професии на пазара на труда, за които е необходима стратегия за повишаване на тяхната привлекателност. В своята дългогодишна история, Асоциацията е доказала, че нейна първостепенна задача е разработването на подходящи инструменти, модели и стратегии за реформа на пазара на труда и адаптирането на предприятията и работниците към новите предизвикателства свързани с двойния преход.

„Години наред АИКБ работи по темата, като чрез разработването на различни инструменти и практики се стреми да намали нивата на недекларираната заетост и сивата икономика, които могат да бъдат препятствие за устойчиво икономическо развитие. Убедени ни сме, че положените до сега усилия от страна на Асоциацията и нашите партньори, спомогнаха за изсветляване на икономиката ни с повече от 15 процентни пункта в периода 2010 – 2022 г. През 2018 г. добавихме още една важна политика – подготовката на квалифицирана работна ръка и разработване на корпоративни практики за повишаване привлекателността на търсени от работодателите професии. С реализирането на настоящия проект се стремим да надградим прилаганите до момента инструменти и модели в тези области, като отразим влиянието на цифровата трансформация и зеления преход, защото те заедно, представляват предизвикателства, но и разкриват редица възможности за предприятията и заетите в тях. По проекта ще работим в ключови за българската икономика сектори, които обхващат над 65 на сто от заетите в страната“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

В хода на проекта ще бъде проверено дали, до каква степен и как трябва да се адаптират разпоредбите в нашето законодателство, за да се справим с променящия се характер на работата в следствие както на зеления преход, така и на цифровата трансформация. АИКБ ще надгради Композитния индекс „Икономика на светло“ и Под-индекса „Заетост на светло“, както и единствения по рода си Рейтинг на привлекателността на професиите. В рамките на проекта ще се идентифицират над 70 ключови професии или длъжности за общо 17 сектора, сред които машиностроене и металообработване, електротехника и ИКТ, здравеопазване, туризъм, образование и култура, ВиК, парфюмерия и козметика, инфраструктурно строителство, транспорт, земеделие и др. Асоциацията ще се стреми да обхване и консултира над 250 предприятия и 1400 заети в тях лица. Над 516 работници и служители, включително от браншовите организации, ще преминат обучения и ще получат специална квалификация. Предвидено е да бъдат разработени и 36 модели и инструменти за повишаване на привлекателността на професиите и превенция на сивата икономика. Сред планираните резултати за развитие на човешките ресурси ще са и секторните квалификационни рамки, които са изцяло нов и все още непознат инструмент дори на европейско ниво. Чрез тях ще се изведат ключови необходими знания и умения за заетите в пилотните сектори и ще послужат за по-лесна подготовка на курсове за микроквалификации. Същевременно АИКБ вече започна идентифицирането на ключовите професии по сектори, като първите такива бяха идентифицирани в сектор „Въздушен транспорт“, това са пилот, авиомеханик, механик. Проектът на АИКБ ще се реализира в партньорство с КНСБ, КТ Подкрепа и Министерство на труда и социалната политика, като съвместни дейности, като това ще спомогне за по-добро отразяване на гледната точка на работниците и служителите и за инкорпориране на постигнатите резултати в социалната политика.

„Ролята на социалните партньори и тристранния диалог нараства. В МТСП разчитаме на експертизата, капацитета, предложенията и дори градивната критика на АИКБ, за да успеем да осъществим бързата адаптация на работната ръка и предприятията към промените, които изискват дигитализацията и зеления преход, както и да преодолеем дисбаланса между наличните и необходимите умения на работната ръка. Проектът на АИКБ си поставя амбициозни задачи, но съм сигурен в успеха му“ посочи зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Николай Найденов.

Президентът на КНСБ, г-н Пламен Димитров сподели, че „Операция „Социално партньорство“ на МТСП е своеобразно продължение на проектите на социалните партньори за подобряване на дигиталните умения. Необходима е обаче промяна в законодателната рамка по отношение на обучението на възрастни, за да се справим с предизвикателствата като дигитализацията и зеления преход. Вярвам, че ще постигнем положителни промени на пазара на труда, които да поставят основни на нови и качествени ангажименти и правила между работодатели и работници“.

А вицепрезидентът на КТ Подкрепа г-н Иоанис Партениотис допълни, че „Асоциация на индустриалния капитал в България винаги е проявявала ангажираност към намаляването на недекларирания труд и сивата заетост. Силно се надявам, че по време на изпълнението на този проект ще бъдат разработени добри практики и мерки за прозрачност на българската икономика“.

Доц. Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на АИКБ посочи, че „това е най-широкомащабния проект, който АИКБ е изпълнявала. По него ще работят 3 научни екипа, ръководени от представители на БАН, СУ „Свети Климент Охридски“ и Икономически университет – Варна, и 140 експерта. Но само в диалог и партньорство с МТСП, КНСБ и КТ „Подкрепа“ проектът ще доведе до разработване на политики и мерки, които подобряват условията на труд, насърчават развитието на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси и създават по-голяма прозрачност в икономиката на България.“

В пресконференцията взеха участие още ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027“ г-н Цветан Спасов, зам. –изпълнителният директор на Агенция по заетостта, председатели и представители на браншовите работодателски организации от включените в проекта икономически сектори и ключови експерти, които ще работят по проекта.

Проект „Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси: Рейтинг и инструменти за повишаване на привлекателността на ключови професии; пилотно внедряване в практиката и мултиплициране за балансирано осигуряване на квалифицирани кадри и учене през целия живот; ограничаване и превенция на недекларираната заетост и подпомагане на предприятията и заетите лица за успешен двоен преход“, се финансира по програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща