Ръст от 10.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 131.30 лв. за MWh с ден за доставка 26 февруари 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
614
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 131.30 лв. за MWh с ден за доставка 26 февруари 2024 г. и обем от 80 808.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 10.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 138.86 лв. за MWh, при количество от 43 179.20 MWh.

Извънпиковата енергия (37 629.40 MWh) е на цена от 123.74 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 113.11 лв. за MWh и количество от 2437.4 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 101.31 лв. за MWh (2559.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 171.04 лв. за MWh при количество от 3198.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 118.84 лв. за MWh при обем от 3440 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 118.94 лв. за MWh (60.81 евро за MWh) за 25 февруари, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 26 февруари 2024 г. нараства до 131.30 лв. за MWh ( повишение с 10.4 %) по данни на БНЕБ или 67.13 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 февруари 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 084.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 117.21 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 44,70% 2117.68
Кондензационни ТЕЦ 17,98% 851.63
Топлофикационни ТЕЦ 7,36% 348.67
Заводски ТЕЦ 2,49% 117.89
ВЕЦ 0,21% 10.13
Малки ВЕЦ 2,03% 96.14
ВяЕЦ 2,32% 110.03
ФЕЦ 22,37% 1059.6
Био ЕЦ 0,55% 25.91

Товар на РБ 4097.93

Интензитета на СО2  e 272g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 594, Чехия - 328g, Германия - 297g, Румъния - 315g, Гърция - 236g, а най-нисък e във Франция - 36g, Португалия - 35g, Испания - 79g, Швейцария - 98g.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща