Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 18 февруари намалява с 24.89 %

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 41.56 на сто, а в разпределителната – с 20.29 на сто, но на ВЕЦ се свива значително

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1705
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на ток в България остават на минус.  Намалява дела на базовите централи. Не са добри и показателите за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Що се отнася до салдото (износ-внос) на електроенергия, данните за пореден период говорят за запазващ се силен внос и ограничен до минимум износ. Положителни са единствен данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 1-ви януари - 18 февруари 2024 г. (01.01.2024 г. – 18.02..2024 г.) в сравнение с аналогичния период на 2023 г.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до осемнадесети февруари 2024 г. е в обем от 5 700 101 MWh. В сравнение с аналогичните дни на миналата година е спад с 20.92 % (за отчетния период до 12 февруари, или седмица по-рано – минус 19.68 %). Година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 7 208 103 MWh.

Потреблението на ток продължава да се свива. Така за посочения сравняван период възлиза на 6 038 833 MWh, което е спад (минус) с 2.90 % (преди седмица – минус 0.80 %). През аналогичното време на миналата година потреблението на електроенергия е било в обем от 6 219 316 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия за пореден отчетен период демонстрира влошаване на данните. За времето от първия ден на януари до осемнадесетия ден от месец февруари салдото (износ-внос) на електроенергия спада до минус 338 732 MWh (седмица по-рано – минус 315 581 MWh). За сравнение, година по-рано салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от (плюс) 988 787 MWh.

Влошават се и то за пореден отчетен период и данните за работата на базовите централи.  Делът им за времето от 1 януари до 18 февруари е в обем от 4 699 189 MWh, което е понижение (минус) с 24.89 % в сравнение със същите дни на миналата година (за отчетния период до 12 февруари – минус 23.39 %). За същото време на 2023 г. базовите централи са участвали с обем от 6 256 784 MWh.

Положителен и висок се запазва делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първи януари до осемнадесети февруари 2024 г. е в обем от 339 584 MWh, което в сравнение със същото време на 2023 г. е ръст (плюс) с 41.56 % (преди седмица – плюс 41.84 %). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 239 884 MWh. Положителните резултати за сравняваните дни от настоящата година се дължат на запазващият се много високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 169.38 %), положителните резултати за работата на вятърните мощности (плюс 1.13 %) и въпреки спада при биомасата (минус 62.60 %).

Положителен и добър се запазва и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки промяната на показателите в посока надолу. За посочените дни от началото на януари до осемнадесетия ден  на месец февруари от настоящата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е в обем от 335 158 MWh. Това е повишение (плюс) с 20.29 % (седмица по-рано – плюс 26.96 %) спрямо аналогичния период на миналата година.  Тогава делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 278 628 MWh. По-добрите данни за сравнявания период от настоящата 2024 г. се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 2.99 %), фотоволтаични централи  (плюс 47.79 %) и биомасата (плюс 0.70 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус. Според данните на системния оператор за времето от първия ден на януари до осемнадесетия ден от февруари тази година ВЕЦ са участвали с обем от 326 170 MWh, което е спад (минус) с 24.64% (минус 28.03 % преди седмица) спрямо аналогичните дни на миналата година. През посоченото време на 2023 г. участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 432 807 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща