Ръст от 11.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 175.36 лв. за MWh с ден за доставка 8 февруари 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1573
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 175.36 лв. за MWh с ден за доставка 8 февруари 2024 г. и обем от 78 294.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 11.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 189.17 лв. за MWh, при количество от 40 906.10 MWh.

Извънпиковата енергия (37 388.00 MWh) е на цена от 161.56 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 144.14 лв. за MWh и количество от 3282.2 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 139.02 лв. за MWh (2488.2 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 246.32 лв. за MWh при количество от 3638 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 145.3 лв. за MWh при обем от 3482.6 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 157.40 лв. за MWh (80.48 евро за MWh) за 7 февруари, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 февруари 2024 г. нараства до 175.36 лв. за MWh ( повишение с 11.4 %) по данни на БНЕБ или 89.66 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 февруари 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 069.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 144.16 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 39,19% 2113.86
Кондензационни ТЕЦ 21,52% 1160.91
Топлофикационни ТЕЦ 7,08% 381.79
Заводски ТЕЦ 2,13% 114.96
ВЕЦ 0,18% 9.97
Малки ВЕЦ 1,64% 88.46
ВяЕЦ 3,33% 179.73
ФЕЦ 24,43% 1317.73
Био ЕЦ 0,50% 26.74

Товар на РБ 4417.08

Интензитета на СО2  e 264g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 695, Чехия - 500g, Германия - 392g, Румъния - 260g, Гърция - 245g, а най-нисък e във Франция - 28g, Швейцария - 72g, Португалия - 70g, Испания - 95g, Белгия - 113g, .

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща