Китай е пуснал в експлоатация системи за съхранение на енергия от 22,6 ГВт през 2023 г.

Енергетика / Свят
3E news
771
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Новите технологии за съхранение на енергия (без хидроенергийните мощности) ще бъдат ключов елемент за изграждането на новите енергийни системи.  Също така „важна отправна точка за насърчаване на екологична и нисковъглеродна трансформация на производството и потреблението на енергия“, смятат от китайската NEA (Национална агенция за енергетика ).

Към края на 2023 г. , според NEA, общата инсталирана мощност в новите проекти за съхранение на енергия, завършени и пуснати в експлоатация в Китай са достигнали до 31,39 млн.кВт/капацитет от 66,87 млн.кВтч със средна продължителност на съхранение на енергия от 2,1 часа.

Както отбелязват някои източници, тези цифри обаче са по-различни от посочените от Китайският алианс за съхранение на енергия (CNESA), което вероятно може да се обясни с различието в базата данни и методите на отчитане. Според тях, инсталираните мощности за съхранение на енергия (вкл. хидроенергийните и тези за топлинна енергия) са 86,5 GW и са се увеличили с 45% през 2022 г. Към края на декември 2023 г. общите мощности за съхранение на енергия от новите технологии са достигнали от порядъка на 34,5 GW/капацитет от 74,5 GWh като увеличението е със 150 % в сравнение с миналата година. Добавените през 2023 г. са от порядъка на 21,,5GW/46,36 GWh системи за съхранение на енергия или три пъти повече от 2022 г.

Въпреки това разликата в показателите за ръст през 2023 г.  между NEA и CNESA са малки. Според публикации на китайския регулатор, през миналата година в Китай са били инсталирани 22,6 млн.кВтч/48,7 млн.кВтч, което е с 260 % повече от действащите в страната в края на 2022 г. и почти 10 пъти над инсталираните мощности в края на 13-та петилетка (2020 г. Както е известно, в Китай са от значение отчетите по план за петилетка).

От началото на 14-та петилетка, Китай е инвестирал в мощности за съхранение на енергия над 100 млрд. юана, което е подпомогнало по-нататъшното разширяване на производството по веригата и се е превърнало в „нова движеща сила за икономическото развитие на страната“.

Според NEA, в 11 провинции инсталираната мощност надхвърля 1 млн. кВт.

Доминиращи са литиево-йоните батерии, но се развиват бързо и пневматичните акумулатори, поточни акумулатори и др. Въвеждането на нови технологии също започна, като например гравитационно съхранение на енергия, съхранение на енергия в течен въздух (криогенни системи за съхранение) и във въглероден диоксид (compressed carbon dioxide energy storage). Според структурата на инсталираните мощности обаче на литиево-йонните батерии се пада дял от 97,4%. Делът на оловно-киселинните батерии представляват 0,5%, пневматичните системи също 0,5%, поточните батерии 0,4%, други системи 1,2%.

От NEA отбелязват, че има много сценарии за прилагането на новите технологии за съхранение на енергия и те подкрепят изграждането на нови енергийни системи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща