Министър Юлиян Попов одобри методиката за картографиране и определяне на границите и вида на дюните

Климат / България , Климат / Екология
3E news
1121
article picture alt description

Снимка: Вера Стаевска, плаж Силистар.

Регламентът ще защити пясъчните образувания и ще осигури обективно, безпристрастно и научно-обосновано отразяване в специализираните карти

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри Методика за картографиране, определяне на граници и типа пясъчни дюни за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Въвеждането на подобна единна методика е важна стъпка към осигуряването на обективно, безпристрастно и научно-обосновано отразяване в максимална степен на териториите, заети от пясъчни дюни в специализираните карти. С регламента МОСВ цели да осигури опазването на тези природни обекти и да преустанови нарушенията на закона, които водят до увреждането им.

Още по темата

Методиката е разработена със съдействието на Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и е рецензирана от двама учени от СУ „Св. Климент Охридски“. Документът интегрира научните познания и методи с нуждите на администрацията за правилното прилагане на законодателството, свързано с определянето и опазването на пясъчните дюни.

За създаването на методиката са направени обобщения на най-важните научни източници по отношение на крайбрежната геоморфология и фитоценологичните характеристики на дюните, както на международно, така и на национално ниво. Библиографията на методиката включва почти сто научни публикации. Разгледана е и съществуващата информация за уязвимостта на дюнните местообитания, особено от засилващия се антропогенен натиск в крайбрежните територии, както и различните усилия на институциите и проблемите при тяхното проучване и опазване.

Методиката е в съответствие и с изискванията за едромащабно картиране, процедурите, предложени в нея, са съвременни и могат научно да докажат наличието, обхвата и характеристиките на дюнния релеф.

Методиката за картографиране, определяне на граници и типа пясъчни дюни, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба №1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК можете да видите на адрес.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща