Започва процедурата за избор на EPC контрактор за изграждане на нов ядрен блок AP 1000 на площадка "Козлодуй"

Oбява за проявяване на интерес към изграждане на нов ядрен блок е публикувала централата, руските кандидати са изключени от проекта

Енергетика / България
Георги Велев
5443
article picture alt description

Проектът за нови блокове на площадка "Козлодуй".

Източник: АЕЦ "Козлодуй", архив.

АЕЦ “Козлодуй” започва процедурата по избор на EPC контрактор за изграждането на седми блок на централата. От дружеството са публикували съобщение на английски език с обява за проявяване на интерес към изграждане на нов ядрен блок. Това се прави с оглед на решението на Народното събрание от 18 декември миналата година „за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000". Поканата за заинтересованите страни е качена на страницата на „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД. Именно дъщерното дружество на АЕЦ-а ще провежда процедурата по избора на EPC изпълнител.

Това е първоначалният етап от избора на EPC контрактор (engineering, construction, procurement and commissioning или EP+C turnkey contract). Очаква се доставчик на оборудване да бъде Уестингхаус, но не и EPC изпълнител на проекта.

Още по темата

Компаниите проявили интерес към изграждането на нов ядрен блок трябва да предоставят финансови данни за състоянието на представляваните от тях дружества за последните пет години от 2018 г. до 2022 г. Финансови отчети за последните 5  години  трябва да имат нетна печалба и оборот за последните 5 години, надхвърлящ средно 6 милиарда щатски долара за този период.

В случай на заявен интерес от консорциум, всички членове на консорциума предоставят заверени копия на техните одитирани финансови отчети. Финансовите отчети трябва да са представени в американски долари.

Важен елемент в заявения интерес е доказване на опит в ядрената сфера и то такъв, придобит в последните 15 години. Става дума за доказване на опит като водещ конструктор по договор/и за изграждане и въвеждане в експлоатация на поне два ядрени блока.

„Кандидатът трябва да има задълбочени познания и значителна експертиза и опит в инженеринг, изграждане, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрени блокове с цел справяне с технически и финансови изисквания на сектора на ядрената енергетика…“, обясняват от АЕЦ „Козлодуй“.

Важно е да се докаже опит в договори за подробно проектиране на системи, конструкции и компоненти в рамките на ядрен остров или турбинен остров на ядрена централа за поне два ядрени блока и опит в договор/и за доставка и инсталиране на важно оборудване в рамките на ядрен остров или турбинен остров на при поне два ядрени блока.

Изрично е записано обаче, че кандидатите от Руската федерация няма да бъдат класирани в тази процедура. Това на практика ограничава избора на EPC контрактор до няколко европейски, китайски, корейски и евентуално американски компании. Причината е, че това са основните дружества, които могат да се похвалят с подобен опит в последните години.

„Сегашната процедура включва и ще бъде ограничена до предварителна квалификация на кандидатите и подбор при което се проверява исканата информация, подадена от заинтересованите кандидати за съответствие с критериите за допустимост и предварителна квалификация на база „издържал/неиздържал“.  Одобрените кандидати, които отговарят на критериите за предварителна квалификация имат възможност да подават офертите си в отделна нова процедура“, обясняват от АЕЦ „Козлодуй“.

За целите на детайлните преговори с избраните в шортлистата ще бъде стартирана отделна нова процедура. В нея офертата трябва да бъде разработена в съответствие с изискванията. След това ще се водят преговори за избора на EPC контрактор. Посещение на място ще бъде организирано за избраните кандидати на по-късен етап.

До 2035 година новият блок да бъде факт

Общата цел и резултат от настоящото задание е да има блок AP1000 закупен, построен, въведени в експлоатация и пуснат в експлоатация преди 2035 г. Уестингхаус носи цялата отговорност на проектантския орган за завода AP1000. Отговорностите за проектирането на отделните инсталационни системи и сгради AP1000 трябва да бъдат делегиран от Westinghouse.

Отговорността за проектирането на модули, конструкции и платформи е съгласувано със страната, която е отговорна за дизайна на сградата, в която ще се намира самия блок. Разделението на отговорностите по отношение на дизайна, инженеринга, транспорта и логистиката, Дейностите по изграждане и монтаж, въвеждане в експлоатация и стартиране са определени в отделен документ за разделяне на отговорностите, който в крайна сметка ще бъде част от EPC договора.

От АЕЦ „Козлодуй“ си запазват правото да анулират процедурата във всеки един момент, без това да води до проблеми за кандидатите. Крайният срок за изразяване на интерес за участие в процедурата е 2 февруари в 17 часа българско време. Предложенията се приемат на английски език.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща