Ръст от 38.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 183.07 лв. за MWh с ден за доставка 18 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1071
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 183.07 лв. за MWh с ден за доставка 18 декември 2023 г. и обем от 83 284.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 38.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 209.69лв. за MWh, при количество от 40 741.60 MWh.

Извънпиковата енергия (42 543.10 MWh) е на цена от 156.45 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 112.05 лв. за MWh и количество от 3226.3 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 103.35 лв./MWh (3005.2 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за времето 17 часа – 264.04 лв. за MWh при количество от 3140.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 111.87 лв. за MWh при обем от 3698 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 131.95 лв. за MWh (67.46 евро за MWh) за 17 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 18 декември нараства до 183.07 лв. за MWh ( повишение с 38.7 %) по данни на БНЕБ или 93.60 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 5 372.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 151.25 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 36,08% 2118.06
Кондензационни ТЕЦ 28,04% 1646.26
Топлофикационни ТЕЦ 7,41% 435.24
Заводски ТЕЦ 2,01% 117.9
ВЕЦ 0,17% 9.98
Малки ВЕЦ 1,49% 87.43
ВяЕЦ 3,00% 175.87
ФЕЦ 21,19% 1244.12
Био ЕЦ 0,60% 35.34

Товар на РБ 5352.33

Интензитета на СО2  e 347g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 620g, Чехия - 395g, Германия - 299g, Румъния - 250g, Гърция - 272g, а най-нисък e в Франция - 38g, Белгия - 98g, Нидерландия - 118g, Швейцария - 122g,Испания - 109g, Португалия - 80g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща