В платформата Централизиран пазар за двустранни договори е оферирана достатъчно електроенергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2"

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1376
article picture alt description

Търговията на електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента пазар „Ден напред“ през изминалите седмици се превърна в една от най-дебатираните теми. Причината – този сегмент като цяло е определящ за пазара и въпросът "Какво се случва с цените ?" изглежда логичен. В същото време сегментът пазар за двустранни договори остава някак в сянка. Именно на този пазар през миналата година по данни на енергийното министерство са предложени сериозни количества от трите дружества от държавната енергетика – АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК.


Според данните, изнесени от енергийния министър в първите дни на януари по време на Националният съвет за тристранно сътрудничество, „за 2018 г. АЕЦ „Козлодуй“  провел 127 търга, но в 48 за тях не е проявен никакъв интерес за закупуването на електрическа енергия, при това с различни продукти. ТЕЦ „Марица Изток 2“ има проведени 67 търга, като към 28 от тях не е имало никакъв интерес. Същото се отнася и за НЕК – от проведени 24 търга – 4 са без никакъв интерес“.


Платформата би трябвало да е сред предпочитанието от бизнеса. Оказва се, че не е така. Причините не са идентифицирани.

Ликвидността на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на Централизирания пазар на двустранни договори от 2017 г. до края на миналата година е нараснала в пъти, сочат в същото време данните на енергийната борса.

Среднопретеглената цена пък в този сегмент по отношение на изтъргуваните количества през януари 2018 г. е била 75.22 лв. за MWh. Каква ще е през януари тази година предстои да се разбере. По-интересно е обаче какви са оферираните количества - търсените количества за покупка и предлаганите за продажба.

Тъй като участниците в дадена сделка държат на  конфиденциалност е трудно да се каже по отношение на оферираните количества колко от тях са станали предмет на сделки. Факт е обаче,  че на платформата през първия месец на тази година (до 22 януари) са оферирани достатъчно количества.Покупки

Според публикуваните на платформата данни дружеството Enekod AD e търсило да купи 1 MW/1656 MWh  (9.01 – 7.03) на цена от 78.65 лв./MWh    .

Покупка на базова енергия от 30 MW/114690MWh за периода 16.01 – 30.06 тази година при цена от 99 лв. за MWh са търсили от Мини „Марица Изток“.

Дружеството Energy Market AD е потърсило покупка на 3MW/2376 MWh за периоза 23 януари – 24 февруари тази година при цена от 91 лв. за MWh.

 

Оферираните количества за продажба и предлагани цени

Както става ясно от платформата за двустранни договори, предложения за продажба на мощности не липсват, а цените оставаме без коментар, тъй като борсата е платформа за търсене и предлагане, нещо, което на част от бизнеса у нас трябва да се припомня. Така например на 9 януари тази година ТЕЦ „Марица Изток 2“ е обявила търг за базови 20 MW/82540 MWh за периода 30.01.2019 г. - 30.06 при цена от 102 лв.за MWh.


Ден по-късно, на 10 януари има нова оферта за продажба от GEN-I на базови 30 MW/87810 MWh с период 1 март – 30 юни при цена 97 лв./MWh.

Четири търга за продажба са обявени от ТЕЦ „Марица Изток 2“ с дата 11 януари. Съответно те са за 30 MW/ 33120 MWh за периода 14.01 – 28.02 при цена от 122 лв. за MWh. На 30 MW/55410 MWh за периода 14.01 – 30.03.2019 г. при цена 114 лв. за MWh.

За периода 01.02 – 28.02 са оферирани 50 MW/33600 MWh при цена от 120 лв. за MWh.

Продажба на други 50 MW/70750 MWh предлага централата за периода 01.02 – 31.03 при цена от 112 лв. за MWh.

Продажба на 14 януари е обявена от страна на Grand Energy Distribution EOOD на базови мощности от 20 MW/28300 MWh при цена от 110 лв.за MWh за периода от 01.02 – 31.03 тази година.


Три търга за базова енергия са обявени от ТЕЦ „Марица Изток 2“ на датата 16 януари – за 30 MW/20160 MWh за периода 1 – 28 февруари при цена от 123 лв./MWh.За периода 1 февруари – 30 март – 30 MW/42450 MWh при цена от 108.50 лв. за MWh.


За значително по-дългия и даващ възможност за предвидимост период 1.02 – 30.06 са оферирани 30 MW/107970 MWh при цена от 100 лв. за MWh.


Два са търговете за продажба на базова енергия по двустранни договори, обявени от АЕЦ „Козлодуй“ на 17 януари тази година. За периода 1.02 – 30.04 и съответно 11.06 – 31.12.2019 г. е направено предложение за продажба на 50 MW/351600 MWh при цена от 85.60 лв. за MWh. Други базови 120 MW/763200 MWh за периодите 1.03 – 30.04.2019 г. и 11.06 – 31.12.2019 г. при цена от 84.31 лв. за MWh.

Тъй като месецът не е приключил е трудно от сега да се каже какви ще са резултатите по отношение на среднопретеглената цена при доставените и съответно при изтъргуваните количества.  През декември среднопретеглената цена при изтъргуваните количества бе отчетен ръст от 10,8 % или с 9.63 лв.за MWh до 98.89 лв. за MWh. Стойността в този сегмент, както и при пазар „Ден напред“ започва да расте от октомври. 

Данните на БНЕБ вече са достатъчни за един обстоен анализ по отношение на всички сегменти преди да се мине към каквато и да е последваща стъпка по отношение на пазара.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща