Делът на слънцето в производството на електроенергия в Германия е достигнал 21,5% през третото тримесечие на 2023 г.

Енергетика / Свят
3E news
499
article picture alt description

Производството на електроенергия в Германия през третото тримесечие на 2023 г. е спаднало от 118,2 до 94,2 млрд. кВтч в сравнение със същия период на миналата година. Според предварителните данни, публикувани от Федералната статистическа агенция, това е намаление с над 20 %. Причините се свързват с икономическия спад на енергоемките предприятия и увеличението на вноса на електроенергия от чужбина.

При това дела от възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) се е увеличил с 8,1 % в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. – 60,2%. Точно противоположно „традиционната“ енергетика е намаляла с 42,9%. Делът й през третото тримесечие на 2023 г. е съставлявал 39,8 %.

Делът на вятърната енергетика в производството е достигал до 24,4%. Прави впечатление обаче изключително високия дял на слънцето – 21,5%. Това е рекорд, предвид факта, че през 2022 г. този дял е достигал до 16,1 %, където коефициента на полезно действие на слънчевите електроцентрали е средно между 10 - 11 %.

По отношение на традиционните източници на енергия, влияние оказва затварянето на атомните електроцентрали (АЕЦ) през първата половина на годината. В допълнение, обемът на произведената електроенергия от централите на въглища през третото тримесечие на 2023 г. е спаднал с 47,3% в сравнение с аналогичния период на миналата година. Както и през първото полугодие, делът на въглищните електроцентрали в производството на електроенергия се изчислява на 23,9%, което е дори под участието на вятърните мощности. През миналата година ТЕЦ  на въглища са били най-големият производител в Германия и през третото тримесечие делът им е достигал до 362%.

Газовите електроцентрали са произвели с 9,2% повече електроенергия в резултат, на което техният дял е нараснал до 12,7%. През третото тримесечие на миналата година той е бил с 10 % по-нисък.

Променя се и картината по отношение на експорта. През последните 20 години, Германия от износител на електроенергия постепенно се превръща в стабилен вносител. Според данните на Федералната мрежова агенция, обемът на вноса на електроенергия в Германия се е увеличил със 78,6 % до 23,1 млрд. кВТч през третото тримесечие в сравнение с аналогичния период на миналата година. Най-големи износители са били Дания, Франция, Нидерландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. При това количеството на експортираната електроенергия е намаляло с 38,2 % до 9,9 млрд. кВтч. Така през третото тримесечие на 2023 г. вносът надхвърля износа с 13,2 млрд. кВтч, докато преди година излишъкът е съставлявал 3 млрд. кВтч.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща