МРРБ пусна на обсъждане нова наредба и уверява, че тя ще осигури по-високо качество на бетонни и стоманобетонни сгради и строителни съоръжения

Проектът е публикуван в портала за обществени консултации

Икономика / България
3E news
1399
article picture alt description

Снимка: Needpix

За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, съобщиха от МРРБ. От ведомството уверяват, че с нова наредба ще бъдат осъвременени изискванията, правилата и реда за постигане на по-високо качество и ефективен контрол при изпълнение на бетонни и стоманобетонни сгради и строителни съоръжения.  С нея се регламентират монолитното изпълнение на такива конструкции, изпълнението на конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи, контролът на качеството, документирането и  приемането на изпълнените конструкции. Наредбата е разработена въз основа на БДС EN 13670 „Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции“ и националното приложение към него.

В проектодокумента са създадени изисквания за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, отговарящи на действащите нормативни изисквания за устойчивост на сградите и съоръженията, за пожарна безопасност, за опазване на околната среда и др.

Предвидени са диференцирани стойности на допустимите отклонения за строителни конструкции, проектирани в съответствие с изискванията на Европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод и на Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСТБК). Стойностите на допустимите отклонения, посочени в БДС EN 13670, са съобразени с основните принципи и изисквания на Еврокодовата ситема, при съответните нива на сигурност на конструкцията, а стойностите на допустимите отклонения при проектиране в съответствие с НПБСТБК се запазват съгласно определените в Наредба № 3 от 1994 г.

След влизане в сила на Наредбата, тя трябва да отмени действащата Наредба № 3 от 1994 г., която съдържа изисквания, свързани с остарели строителни практики и отменени български държавни стандарти.

Предвижда се новата наредба да започне да се прилага половин година след обнародването й. През това време участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса ще могат да се запознаят с новите изискванията за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Предложеният за обсъждане текст привежда националното законодателство в съответствие с европейските изисквания за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Проектът на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции е публикуван в портала за обществени консултации и на сайта на МРРБ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща