Зам.-министър Шотев: Законодателните промени не трябва да водят до оскъпяване на новите автомобили или да увеличават колите втора ръка

Ключов е балансът между повишаване качеството на въздуха и запазване конкурентоспособността на автомобилната индустрия

Икономика / България
3E news
562
article picture alt description

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

Ключов аспект за България има постигането на правилен баланс между целите за повишаване на качеството на въздуха и запазването на конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев на  днешното заседание на Съвет „Конкурентоспособност“ в Брюксел. По неговите думи е необходимо да бъдат отчетени спецификите на държавите членки по отношение на достъпността на мобилността. В рамките на заседанието българската страна подкрепи законодателното предложение на Испанското председателство за позиция на Съвета по регламента за Евро 7. Документът задава по-стриктни стойности на вредни емисии от всички категории превозни средства и добавя нови стойности за емисии от спирачки, гуми и изисквания за дълготрайност на автомобилните батерии, на които следва да отговарят превозните средства в ЕС.

„Законодателните промени не трябва да водят до оскъпяване на новите автомобили, забавяне на обновяването на автомобилния парк и увеличаване на броя превозни средства втора употреба”, подчерта заместник-министър Шотев.

На заседанието министрите договориха позицията на Съвета и по законодателния пакет относно закрилата на промишлените дизайни. С нея се актуализират действащите правила, одобрени преди 20 години. Позицията  предвижда закрилата на промишлените дизайни, в рамките на Единния пазар, да бъде приложима в условията на цифров и зелен преход, както и да стане по-лесна, по-ефективна и финансово достъпна, особено за малките и средните предприятия.

В рамките на Съвета министрите дискутираха дългосрочната конкурентоспособност и производителност на Единния пазар във връзка със заключенията на Европейския съвет. Беше поставен акцент върху европейския модел на икономически растеж, основан на устойчива конкурентоспособност, икономическа сигурност, открита стратегическа автономност и лоялна конкуренция - като основни фактори за развитието на ЕС. Министрите коментираха и потенциала на европейската икономика в условията на глобална конкуренция.

Заместник-министър Шотев подчерта необходимостта да се активизират съвместните усилия на държавите членки и институциите за опростяване на регулаторната рамка, осигуряване на ефективно прилагане на законодателството и максимално ефективно разпределение и използване на наличните материални, финансови, човешки, цифрови, енергийни и други ресурси. “Още на ранен етап от подготовката на дадена инициатива следва да се търси възможно най-точна индивидуална и кумулативна оценка на екологичните, социалните и икономическите последици, включително за малките и средните предприятия и конкурентоспособността”, подчерта заместник-министър Шотев. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща