РИОСВ Бургас: Близо 170 нарушители с автомобили върху дюни санкционирахме през този летен сезон

Климат / България , Климат / Екология
3E news
389
article picture alt description

Източник: РИОСВ Бургас.

РИОСВ-Бургас активно противодейства на нарушенията през целия летен сезон. В периода от 01.06. до 15.09.2023 г. най-често констатираните нарушения са свързани с неправомерно паркирали коли на пясъчни дюни. Това съобщават от регионалната инспекция.

По постъпили сигнали за периода 10.07.2023 г - 15.15.2023 г. на морски плаж „Златна рибка“ в района на хотел „Блу Ориндж“, гр. Созопол са извършени проверки от експерти на РИОСВ – Бургас и служители на РУ – Созопол, при което за периода са установени над 150 автомобила, паркирани върху пясъчните дюни в нарушение.

Посочената територия в сигнала е част от границата на природна забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“ - защитена територия, за която със заповедта за обявяване има въведена забрана за влизане, преминаване или престой на моторни превозни средства с изключение на случаите на допустимо строителство.

При извършена планова проверка в границите на природна забележителност „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, гр. Приморско са установени 17 автомобила в нарушение на режима на защитената територия.

Изискани са справки за собствениците, след което са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и в законоустановения срок по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) ще бъдат приключени административнонаказателните преписки, образувани за нарушения по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ). До момента са приключени 37 АУАН, останалите 113 са в процес на издаване.

От извършените проверки по време на активния туристически сезон, по реда на ЗЗТ са образувани още три преписки за нарушения, свързани с разораване на пясъчни дюни в поземлен имот в границите на природна забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“, една преписка за оргaнизиране на къмпинг и други три за разполагане на преместваеми обекти в границите на ПП „Странджа“ без съгласуване по реда на ЗЗТ, за които също предстои да бъдат наложени глоби за извършените нарушения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща