RystadEnergy за горещите вълни, цените на електроенергията и тенденциите на пазара в резултат на възобновяемите енергийни източници

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1050
article picture alt description

източник: Adani Green Energy, архив

В глобалният си доклад Reneables & Power Trend Report анализаторът от RystadEnergy  Anja Gudbrandsen проследява последните развития на енергийните пазари, както и на проекти, които се очаква да повлияят върху бъдещия енергиен микс. В него се обсъжда развитието на цените на някои от основните пазари, анализират се основно проекти за възобновяема енергия, споразумения за придобивания, договори за PPA и др.

Що се отнася до ценовите нива, изводът на анализаторът е, че в международен план цените на електроенергията се повишават в резултат на топлото време. Средно аритметично цените в САЩ се повишиха с 36% на месечна база до ниво от 45,9 долара за мегаватчас (MWh). В Япония цените са се увеличили с 96% от април до 64,7 долара за MWh.

Капиталовите разходи за слънчеви фотоволтаични и наземни вятърни проекти достигнаха ново ниво високо през 2023 г. от съответно 240 милиарда и 225 милиарда долара.

Документът прави преглед и на пазара – EMEA

Според него търсене на електроенергия в Европа е спаднало с 4,9% от началото на годината през юли.  Това съответно се е отразило на силното производство на енергия от възобновяеми източници. През юли производството от слънчеви мощности е достигнал рекордно високото ниво от 26 тераватчаса (TWh), посочват от Rystad.

Преглед на пазара на Америка сочи, че заради високите температури през юли, особено в южните щати са довели  до рязко покачване в търсенето на електроенергия в САЩ. За разлика от Европа въглищата отбелязаха спад в САЩ, тъй като търсенето на газ се е увеличи допълнително. Средните спот цени на електроенергията скочиха от историческо дъно, се посочва в доклада. Според него производството от  възобновяема енергия в САЩ е постигнало исторически бум от 6,8 гигавата (GW) допълнени мощности.

По отношение на Азиатско-тихоокеански регион се отчита, че също заради топлото време и търсенето на електроенергия за охлаждане е нараснало. На този фон цените в Япония са все още ниски в сравнение със същото време миналата година, тъй като цените на въглищата и газа все още са много под нивото от 2022 г.

В резултат на горещите вълни и продължаващо икономическо възстановяване след вдигането на ограниченията, свързани с Covid-19, търсенето на електроенергия през юни 2023 г. е със 7,3% по-високо отколкото през юни 2022 г. Както вятърното, така и слънчевото производство се представиха по-слабо през юни, докато водноелектрическата енергия се повиши, удвоявайки се през юни в сравнение с май, но термичното производството на електроенергия продължи да нараства, за да отговори на търсенето, посочват от Rystad.

Континентален Китай продаде на търг рекордните 17 GW слънчев фотоволтаичен капацитет през юни, от общ капацитет от 30,5 GW, най-високото месечно ниво за 2023 г.

Индийските цени на електроенергията отбелязаха спад през юли, средно до 55 долара за MWh за месеца.

Делът на производството без изкопаеми горива се е увеличил до 30,21% в Индия през юли, докато термалното производство е все още по-високо в сравнение с последните два месеца.

По отношение на РРА (договори за изкупуване на електроенергия), от компанията отчитат нов рекорд през юли в сравнение с месец май -  за 6,7 GW нови слънчеви, вятърни, водни, водородни и мощности и съоръжения за съхранение на енергия.  В този все още нов сектор водеща е Индия през юли с обявени 2,2 GW споразумения, осъществени от индийската държавна корпорация за слънчева енергия на страната.  След нея се нареждат  САЩ и Испания. Най-голям източник на РРА през юли като цяло са слънчевите електроцентрали.

При търговете за възобновяема енергия от Rystad също отчитат рекордна активност през юли 2023 г.  за  17,6 GW. Водещата страна в случая е Германия, с търг за  7 GW офшорни вятърни мощности.

В частта за сливания и придобивания също се отчита значителна активност през юли и касае мощности за 9,8 GW.  Най-голямата сделка, обявена през юли, беше придобиването на Vattenfall на германският разработчик на слънчева енергия Solizer, с портфолио от 4 GW в големи соларни проекти.

По отношение на веригата за доставки, анализаторът Anja Gudbrandsen отбелязва, че ценовите нива за Европа през юли следват тенденцията на китайския пазар за спад на модулите, което се дължи на дългия период на спад на цената на суровините.

Цените на модулите остават високи в САЩ в сравнение с останалия свят на фона на тарифите и прекъсванията на веригата за доставки.

Топлото време повиши цените в Япония и САЩ, по-високи остават и в Европа

Цените на електроенергията в Япония в резултат на възходящата тенденция от април се повишиха заради по-топло времето и по-високите цени за производствени разходи средно до 64,7 долара за MWh, което представлява увеличение от 96% от април, посочват експертите.  В частност, според експерта от Rysrad Anja Gudbrandsen, това се дължи на голямото търсене на енергия за охлаждане. Това доведе до по-голямо производство на електроенергия от газ и надпревара за повече LNG към отделните страни като Япония, Китай, Южна Корея.  Цените на LNG в региона са се увеличили близо до 11 долара на MMBtu, посочва експертът.

В САЩ извънпиковите цени на PJM се повишиха от средно 26,4  долара за MWh през юни до 34,8 долара за MWh през юли. Въпреки че цените на газа в САЩ остават на по-ниско ниво, те също са се повишили от месец март насам, поради по-голямото търсене.

Цената на Henry Hub е средно 2,6 долара за MMBtu през юли, което също води до скок на цената на пределните мощности.

В Бразилия цените остават на под 13,03 долара за MWh, отчита документът.

Тази година има голям спад в производство на енергия от големите мощности на въглища, главно заради продължаващия ръст на възобновяемата енергия. От началото на годината на отделни пазари се наблюдава 20% ръст, а добавените мощности се изчисляват на 59 TWh. Ръстът на производството от вятър е по-умерен през тази година – с около 2%.

Производството от ядрена енергия остава ниско, поради продължаващите проблеми във френските реактори, но ситуацията може да се подобри преди края на годината.

Европейското производство на електроенергия отбеляза подем през юли След шест месеца на спад, търсенето на електроенергия най-накрая се увеличи  през юли отново , с 1,4% спрямо предходния месец, коригирано спрямо броя на дните, се посочва в доклада.

Докато в страни като Белгия, Германия и скандинавските държави търсенето спадна, Южна Европа отбеляза значително увеличение, се посочва в документа. В частност това се отнася за  Италия и Испания. Това се дължи на общото повишаване на средните температури в тази част на Европа, което доведе до много високо търсене на енергия за охлаждане.

Общото търсене на електроенергия е намаляло с 4,9% от началото на годината, което през тази година е най-големият фактор за значителния спад при търсенето от изкопаеми горива.

През юли най-голямо понижение бе наблюдавано при водноелектрическото производство на електроенергия, докато това от въглища и газ спрямо предходния месец е нараснало значително.

Съществено подобрение бе наблюдавано при европейската ядрена енергия – ръст от 7% през юни, въпреки че на годишна база спадът е с 2,3%, посочва Anja Gudbrandsen.

Слънчевата енергия е нараснала с 15% на годишна база, което най-вече се дължи на Иберийския полуостров. В същото време за разлика от юни, юли беше много по-добър месец за производството на слънчева енергия. Някои от основните европейски пазари достигнаха ниво от най-високата си месечна стойност на слънчево производство през юли.  В частност това са Испания, Италия, Франция, Португалия, Гърция и Полша.

През юли производството на вятърна енергия се повиши с 16% на годишна база, което представлява в процентно изражение най-висок ръст. Това се дължи в частност на френския и немския пазари.  В сравнение с предходния месец, производство на вятърна енергия се увеличи на всички пазари.

Цените на електроенергията в САЩ остават високи, тъй като горещите вълни продължават да връхлитат страната.

Средните спот цени скочиха от исторически минимум тъй като по-топло от обичайното време обхвана  голяма част от САЩ, особено Калифорния и Източното крайбрежие. Средната цената на електроенергията през юли беше 40,67 долара за MWh – с 36% увеличение спрямо предходния месец. Средно аритметично цените на електроенергията са общо 45,87  долара за MWh.

Цените на електроенергията в Калифорния отбелязаха най-драматичен скок от юни до юли. Цените паднаха малко под 33 долара за MWh през юни и достигнаха средно 67 долара през юли, което е увеличение от 130%.

Горещите вълни продължават да удрят държавата и има призиви за допълнително електроснабдяване, което да отговори на търсенето.

Въпреки скорошното увеличение, цените в национален мащаб са надолу спрямо нивата от миналата година. Всички наблюдавани цени на пазара на електроенергия паднаха от юли 2022 г до юли 2023 г. Цените на природния газ паднаха със 77%, допринасяйки за понижението на пазара на енергия. Пазарите на въглища и въглерод също отбелязаха спад, но в по-малко степен.

Лятото е в разгара си и цените отразяват влиянието на интензивните горещи вълни.

Форуърдните пазари и природния газ са на по-високи стойности.  Очакванията са , че цените на газа ще са по-високи през това лято. В бъдеще цените на газа се се очаква да достигнат 19,74 долара /MWh през септември.

През юни бяха инсталирани 17 GW слънчеви фотоволтаични мощности в Китай, и те са най-значителните през 2023 г.

През юни Китай пусна 6 GW термична мощност мощност, 17 GW слънчева, 6,6 GW вятърна и

0,9 GW хидроенергия. С инсталираните 17 GW оларнити инсталации достигнаха през първата половина на 2023 г. до 74 GW.

Вятърните електроцентрали също отбеляза скок през юни с 6,6 GW нов капацитет, добавен през месец, с което отбелязаха 24 GW  през първата половина на 2023 г.

До края на юни 2023 г. Китай имаше кумулативно мощностен капацитет от 2707,7 GW, включително 1357 GW термична, 56,76 GW ядрена, 418 GW водна, 389 GW вятърна и 470 GW слънчева енергия. Юли беше спокоен месец за награждаване на проекти, а победители за нови търгове не са обявени.

Юли надхвърля месец май с 6,7 GW обявени PPA

Юли беше най-силният месец досега от годината с  общо обявен договорен капацитет от 6,7 GW, с 5,1 GW повече от юли 2022 г. Както обикновено, фотоволтаичните мощности са водещи с с 5,3 GW капацитет, последвани от РРА за вятър на сушата с 0,7 GW. Тенденцията на PPA за съхранение беше подкрепена през юли с договорени 200 MW

Общо PPA за съхранение за 2023 вече надвишават обявената мощност за 2022 г. с 1,2 GW.

Индийската правителствена корпорацията за слънчева енергия на Индия (SECI) действа агресивно с възложени поръчки и обявени споразумения с общо 2,2 GW капацитет от юли насам. В неотдавнашния си търг за 2 GW PPA, победителите спечелиха при цена от 32 долара за MWh.

Тъй като светът настоява да електрифицира икономиката, трябва да очакваме повече PPA подобно на Statkraft и Aker Horizon, който подписа този месец за нуждите от енергия планираните 600 MW зелени мощности на Aker Horizon по проект за амоняк в Норвегия.

Текущите глобални търгове за възобновяема енергия надхвърлят 114 GW

Търговете за възобновяема енергия продължават в 26 страни, с капацитет за над 114 GW, определен да бъде предложен през 2023 г., от които около 65 GW търгове са с определени начални и крайни дати. През юли, Индия и Алжир отвориха  кръгове за награждаване за 8.2 GW слънчева фотоволтаична енергия, наземни вятърни електроцентрали и съоръжения за съхранение.

Индийската NTPC обяви, че ще предостави 1,5 GW хибриден капацитет от слънчеви и вятърни мощности. Тези проекти ще бъдат възложени чрез PPA и ще са по международна схема за наддаване.

Компанията също обяви за възлагане на 2 GW проекти за помпено съхранение (за разработване на проекти в цялата страна). И двете офертите имат краен срок - август тази година.

Докато алжирската държавна комунална компания Sonelgaz отвори оферти за изграждане на 2 GW за слънчеви фотоволтаични проекти за цялата страна страна, германското правителство има все още продължаващия трети търг за вятърна енергия на сушата до 1,6 GW, което е с 45% по-малко от предлаганото през  вторият кръг от 2,9 GW. Резултатите за третия кръг се очакват през август.

В световен мащаб се планират търгове за около 5,6 GW възобновява енергия през 2023 г., с кръгли дати на отваряне и затваряне и са планирани още 51 GW  без определение дати.

Най-голямата сделка, обявена през юли е придобиването от Vattenfall на немския разработчик Solizer GmbH, с портфолио от 4 GW широкомащабни соларни проекти. Това драстично увеличава присъствието на Vattenfall  в Германия от 330 MWAC.

Втората най-голяма сделка е на  TransAlta Corporation за закупуването на остатък от акциите на TransAlta Renewables за създаване на публично търгувано предприятие. И двете съгласуваните стратегии на компаниите позволяват на TransAlta да продължим напред с една единствена визия и увеличен капитал. Акциите бяха продадени на ниска цена от 0,34 долара за ват.

Най-накрая SUSI Partners придоби мажоритарен дял във френския разработчик APAL MW, който има мощност от 800 MW на сушата вятърни и слънчеви PV, отчита документът.

Търгуваният капацитет се връща обратно до четиримесечен връх през юли

През юли се наблюдава ръст в търгувания капацитет с 9,8 GW възобновяеми транзакции, обявени или затворен в сравнение с 3,4 GW през юни. Броят на сделките също се увеличи до 24, което все още беше втората най-ниска сума над последните 12 месеца.

По-голямата част от търгувания капацитет идва от две големи сделки от 4 GW и 3 GW. Изключвайки тези две, средният търгуван капацитет беше 150 MW. Сделките са сключени на средна цена от $1,03 за ват, много по-ниска от средното за последните 12 месеца на 1,71 долара за ват.

Най-голямата сделка, обявена през юли е придобиването от Vattenfall на немския разработчик Solizer GmbH, с портфолио от 4 GW широкомащабни соларни проекти. Това драстично увеличава присъствието на Vattenfall  в Германия от 330 MWAC.

Втората най-голяма сделка е на  TransAlta Corporation за закупуването на остатък от акциите на TransAlta Renewables за създаване на публично търгувано предприятие. И двете съгласуваните стратегии на компаниите позволяват на TransAlta да продължим напред с една единствена визия и увеличен капитал. Акциите бяха продадени на ниска цена от 0,34 долара за ват.

Най-накрая SUSI Partners придоби мажоритарен дял във френския разработчик APAL MW, който има мощност от 800 MW на сушата вятърни и слънчеви PV.

Докладът на RysradEnergy потвърждава вече публикуваните изводи на компанията, според които Европа все още трябва да положи усилия, особено по отношение на Индустриалния план за осигуряване на верига на доставки за възобновяема енергия в Европа.  Това изисква стимули, смятат от компанията. Докладът е част от мащабно проучване, по което анализаторите периодично публикуват данни, които ще послужат за цялостен годишен преглед. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща