Ръст от 40.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 293.62 лв. за MWh с ден за доставка 28 август 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
488
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 293.62  лв. за MWh с ден за доставка 28 август 2023 г. и обем от 76 588.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е покачване с 40.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 327.30 лв. за MWh, при количество от 41 179.50 MWh.

Извънпиковата енергия (35 378.80 MWh) е на цена от 259.94 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 182.5 лв. за MWh и количество от 2788.5 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 157.76 лв. за MWh (2745.8 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 737.7 лв. за MWh при количество от 3667.8 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 211.11 лв. за MWh при обем от 2967.9 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 209.11 лв. за MWh (106.92 евро за MWh) за 27 август 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 28 август се повишава до 293.62 лв. за MWh ( ръст от 40.4 %) по данни на БНЕБ или 150.13 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 август 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 169.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 152.80 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 35,53% 1973.44
Кондензационни ТЕЦ 20,46% 1136.17
Топлофикационни ТЕЦ 2,69% 149.14
Заводски ТЕЦ 1,52% 84.48
ВЕЦ 0,17% 9.7
Малки ВЕЦ 1,40% 77.69
ВяЕЦ 1,73% 96.13
ФЕЦ 36,33% 2017.65
Био ЕЦ 0,17% 9.56

Товар на РБ 4090.71

Интензитета на СО2  e 247g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 663g, Чехия - 438g, Румъния - 361g, Германия - 313g, Гърция - 233g, а най-нисък e във Франция – 29g, Швейцария - 46g, Белгия - 69g, Австрия - 95g, Испания - 82g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща