Безплатни услуги по платежна сметка за заплати и пенсии ще предлагат банките от 1 септември 2023 г.

Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции, вкл. за стипендии за ученици, студенти и докторанти

Икономика / Финанси
3E news
939
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Във връзка с многократни запитвания Министерството на финансите прави следните уточнения, свързани с възможността гражданите да получават своите трудови възнаграждения по т. нар. „платежна сметка за основни операции“ (ПСОП).

От 1 септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.

Тази възможност беше осигурена за гражданите с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Условие за използването на ПСОП

е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка.

От Министерство на финансите припомнят, че с приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. бяха направени изменения в Кодекса на труда и съответно в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях се въведе задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Законодателят изключи от това задължение хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Повече подробности за ПСОП на сайта на БНБ.

Какви операции включва ПСОП

Преглед на сайтовете на три от най-големи банки в България – Банка ДСК, УниКредит Булбанк и Пощенска банка, показва, че и трите банки предоставят подробна информация за ПСОП. Ето какви операции включва ПСОП:

- да се внасят и теглят пари в брой;

- да се получаваш и нареждат безналични преводи на суми;

- да се полчават доходите;

- да се нарежда автоматичен трансфер;

- да се ползва банкова карта;

- да се плащат задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други;

- да се ползват услуги чрез електронно банкиране.

Според Банка ДСК, към сметката за основни операции могат да бъдат сключени допълнително договори за дебитна карта и да бъдат предоставяни услуги чрез електронно банкиране, предвидени по вид и функционалност в съответния договор.

По платежна сметка за основни операции не се предоставя кредит овърдрафт.

Законодателни промени за ПСОП

От Министерство на финансите съощават, че са подготвени промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които в момента са обявени за обществено обсъждане. С тях ще се прецизира прилагането на тази нова част от закона, предвид постигане на заложените цели. Съгласно Директивата за платежните сметки /2014/92/ЕС/, платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

Тези законови изменения целят да допринесат за изсветляване на икономиката, а това, от своя страна, създава предпоставки за по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда и по-добър стандарт на живот, посочват от финансовото ведомство.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща