Доходите на българите нарастват по-бавно от разходите и през второто тримесечие на 2023 г.

Доходите на домакинствата се повишават с 20,9%, а разходите нарастват с 21,3 на сто, сочат данните на НСИ

Икономика / Финанси
3E news
591
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство, отчетен днес от Националния статистически институт (НСИ), е 2 668 лв. през второто тримесечие на 2023 г. и нараства с 20,9 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година. В същото време разходът е 2 379 лв. и се увеличава с 21,3 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година.

Справка в данните на НСИ показва, че доходите на българите през второто тримесечие отново нарастват по-бавно от разходите, тенеднция, която не се променя от началото на миналата година. Изключение прави само първото тримесечие на 2023 г., когато доходите изпревариха минимално (19,3%) разходите (18%) спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Още по темата

Доходите на домакинствата

От графиката по-горе става ясно, че в структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (57.3%), следван от доходите от пенсии (30.4%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.2 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 1.9 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.0 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

- Доходът от работна заплата нараства от 1 193 на 1 528 лв. (с 28.1%);

- Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 96 на 165 лв. (със 72.4%);

- Доходите от пенсии се увеличават от 760 на 812 лв. (с 6.9%);

- Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 48 на 51 лв. (с 6.9%).

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура - 0.5%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 379 лв. и се увеличава с 21.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.0%), следвани от разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.2 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 0.9 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

- Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 612 на 738 лв. (с 20.6%);

- Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 78 на 95 лв. (с 21.1%);

- Разходите за облекло и обувки нарастват от 68 на 85 лв. (с 25.3%);

- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 339 на 389 лв. (с 14.8%);

- Разходите за здравеопазване нарастват от 125 на 133 лв. (с 6.2%);

- Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 241 на 276 лв. (с 14.3%);

 Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 72 на110 лв. (с 52.1%);

- Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 251 на 348 лв. (с 38.5%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 18.9 на 17.7 кг и на кисело мляко - от 7.4 на 6.8 килограма.

Увеличава се потреблението на плодове - от 9.7 на 10.0 кг, на месни произведения - от 3.5 на 3.7 кг и на прясно мляко - от 4.4 на 4.6 литра.

Без промяна остава потреблението на яйца, картофи и зрял фасул.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща