Дирекция в Министерството на електронното управление поема функциите на Секретариат в Съвета по киберсигурността

Икономика / България
3E news
513
article picture alt description

Снимка: Pixabay

С решение на Министерския съвет дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ към Министерството на електронното
управление (МЕУ) ще изпълнява функциите на Секретариат на Съвета по киберсигурност предвид функциите й, свързани със стратегическите и програмни документи, проекти на нормативни актове, методики и правила в областта на киберсигурността.

След определянето на министъра на електронното управление за председател на Съвета е целесъобразно функциите на Секретариат да бъдат поети от звено в министерството. Това ще гарантира по-голямата оперативност, бързина и ефективност на работата и ще даде възможност за използване на експертен потенциал. Предлагат се и промени, свързани с прецизирането на реда по изготвяне и подписване на протоколите и решенията от работата на Съвета.

Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове. Председател е министърът на електронното управление, а заместник- председател на съвета е заместник- министър на електронното управление, определен от председателя на съвета. Членове на съвета са министрите, главният секретар на Министерски съвет и ръководители на други държавни институции, ангажирани с процеса на цифровата трансформация.

Самият Съвет бе създаден през април 2023 г., за да може България да осъществи успешно националните си ангажименти, както и с цел оптимизация на процесите и по-добра координация на дейностите на страната ни в работата на структурите на Европейския съюз в областта на цифровата трансформация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща