Омбудсманът поиска от РИОСВ - Смолян да дава детайлна информация за замърсяването на река Девинска

Климат / България , Климат / Екология
3E news
603
article picture alt description

Източник: Омбудсман на Република България.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до директора на РИОСВ –Смолян Екатерина Гаджева по повод аварийното заустване на отпадни води в р. Девинска вследствие производствената дейност на бутилиращото предприятие „Девин“ ЕАД и сигнал за масово измиране на риба, предимно пъстърва. Проф. Ковачева поиска проверка на предвижданите срокове за оповестяване на резултатите от направените лабораторни изследвания за качеството на водата и причинената смъртност на рибата. Омбудсманът настоява още за определяне на значимостта на въздействието, доколкото заустване в повърхностни води на отпадъчни води, с които се изпускат опасни вещества, са дейности, които могат да попаднат под ударите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Още по темата

Общественият защитник посочва, че след публикувана информация на 4 август т.г. на сайта на РИОСВ – Смолян за извършена проверка по „Сигнал за умряла риба и пяна в река Девинска“ проверяващите инспектори са установили аварийно заустване на отпадъчни води в реката. Като посочената причина е подмяна на помпи, вследствие на което отпадъчните води от дейността на предприятието не се изпомпват до канализационната мрежа на град Девин.

„Заустените отпадъчни води са от производствената дейност на предприятието и с битово-фекален характер – от поддържането на санитарно-хигиенните условия в помещенията. Незабавно са предприети мерки за преустановяване на нерегламентираното заустване, като за допускането му срещу „Девин“ ЕАД ще бъдат наложени  административно-наказателни мерки“, пише на сайта

Проф. Диана Ковачева е обезпокоена от изнесените данни пред медиите, че при проверката на място е установена значително превишена стойност по показателя за активната реакция (pH), в алкалния сектор. И въпреки, че е образувано административно-наказателно производство, взети са мерки за недопускане на повторно изтичане на води през същата тръба, осъществява се постоянен контрол от страна на РИОСВ и е поет ангажимент за зарибяването на р. Девинска, Омбудсманът настоява в най-скоро време да стане ясно има ли опасност за хората и екосистемата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща