ЕК одобри 16 млн. евро финансиране за разширението на газохранилището в Чирен

Енергетика / България
3E news
1253
article picture alt description

Източник на снимката: Маринела Арабаджиева / 3eNews.

Европейската комисия одобри българска мярка от 16 млн. евро в подкрепа на разширяването на хранилището за природен газ в Чирен от страна на "Булгартрансгаз". Решението е взето според рамката на ЕС за държавна помощ като "Булгартрансгаз" е решил да инвестира около 285 млн. евро за разширяване на капацитета на хранилището. Очаква се след модернизацията неговият капацитет да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. куб. м, се казва в съобщението на Комисията от днес. Подобна инвестиция ще повиши възможностите за нагнетяване и изпомпване на синьо гориво от Чирен до нива, достатъчни да покрият дневната зимна консумация на газ в България.

Още по темата

България уведоми Комисията за плановете си да подкрепи инвестициите на "Булгартрансгаз" в рамките на 9 години със заем с публична гаранция от 16 млн. евро. Целта е да се гарантира сигурност на газовите доставки, да се подкрепи конкуренцията на газовия пазар, също и чрез по-голяма интеграция на газохранилището да се насърчи търговията с газ в региона.

Разширяването на хранилището в Чирен е проект от общ интерес („PCI“), включен в Петия списък на комисията. Тези общи проекти имат за цел да завършат европейския вътрешен енергиен пазар, за да помогнат на ЕС да постигне целите на своята политика в областта на енергетиката и климата. Конкретно за Чирен до момента сериозен интерес за складиране на синьо гориво е обявила Гърция.

Комисията оцени схемата съгласно член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, който позволява на държавите членки да подкрепят развитието на определени икономически дейности при определени условия, и Насоките за държавна помощ за климата, опазването на околната среда и енергията („CEEAG“) . Комисията установи, че българската схема е необходима и подходяща за улесняване на инвестицията на Булгартрансгаз в неговото съоръжение за съхранение на природен газ.

Освен това Комисията заключи, че схемата е пропорционална, тъй като помощта ще бъде ограничена до минимума, необходим за осигуряване на инвестицията в газохранилищетп, и няма да има неоправдани отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията в ЕС. На тази база Комисията одобри българската схема по правилата на ЕС за държавна помощ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща