Ръст от 23.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 186.43 лв. за MWh с ден за доставка 3 август 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
676
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 186.43 лв. за MWh с ден за доставка 3 август 2023 г. и обем от 78 187.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 23.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 213.05 лв. за MWh, при количество от 40 237.50 MWh.

Извънпиковата енергия (37 949.60 MWh) е на цена от 159.80 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 137.26 лв. за MWh и количество от 3200.8 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 10.97 лв. за MWh (3309 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 379.61 лв. за MWh при количество от 3104.8 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 176.26 лв. за MWh при обем от 3115.9 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 150.95 лв. за MWh (77.18 евро за MWh) за 2 август 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 3 август нараства до 186.43 лв. за MWh ( ръст от 23.5 %) по данни на БНЕБ или 95.32 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 август 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 051.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 114.83 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 38,11% 1969.24
Кондензационни ТЕЦ 18,95% 979.21
Топлофикационни ТЕЦ 3,33% 172.03
Заводски ТЕЦ 1,81% 93.55
ВЕЦ 0,19% 9.83
Малки ВЕЦ 1,84% 95.19
ВяЕЦ 3,09% 159.76
ФЕЦ 32,52% 1680.55
Био ЕЦ 0,16% 8.33

Товар на РБ 4274.43

Интензитета на СО2  e 250g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 513g, Чехия - 396g, Румъния - 330g, Гърция - 369g, Германия - 237g, а най-нисък e във Франция – 21g, Белгия - 42g, Нидерландия - 76g, Швейцария - 72g, Австрия - 74g, Испания - 82g.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща