Фондът на Леонардо Ди Каприо публикува модел на глобалната енергийна система със 100 % ВЕИ

Икономика / Технологии
Маринела Арабаджиева
3340
article picture alt description

Фондът, основан от актьора Леонарди Ди Каприо Leonardo DiCaprio Foundation, публикува анонс на големия доклад, посветен на постигане на целите на Парижкото споразумение за климата -  «Achieving the Paris Climate Agreement Goals: Global and Regional 100% Renewable Energy Scenarios with Non-energy GHG Pathways for +1.5°C and +2°C». Документът е финансиран от фонда и е резултат от двегодишна работа на 17 водещи учени от Немския аерокосмически център, Технологичния университет в Сидни (UTS) и Мелбърнския университет.
Моделът  - One Earth Climate Model е част от инициативата „Една Земя“, обявена от Ди Каприо през 2017 г.

„Някои се съмняват, че преходът към 100 % възобновяема енергия е възможен“, отчитат авторите на документа, като описват изследването на потенциала и съответно модела. „За да се изследва потенциала, учените от UTS създадоха сложен компютърен модел на световните електроенергийни системи – с 10 регионални и 72 субрегионални подсистеми, с почасов ръст на ВЕИ до 2050 г., заедно с комплексна оценка на достъпните възобновяеми ресурси, такива като вятърната и слънчевата енергия, а също така минералите, необходими за производство на компоненти.

В модела също така се определя оптималната конфигурация на системите за най-ефективно удовлетворяване на прогнозируемото търсене за всички сектори в разстояние на следващите 30 години“.

Авторите смятат, че годишното количество на пазара на фотоволтаични системи трябва да се увеличи от настоящите 100 ГВт до 454 ГВт през 2030 г. Въвеждането в експлоатация на вятърни мощности на сушата през 2025 г. трябва да нараснат три пъти – до 172 ГВт. Офшорната вятърна енергетика трябва да достигне годишни темпове на ръст от 32 ГВт през 2050 г. Обръща се внимание на необходимостта от развитие на слънчевата топлинна енергетика (CSP) от съхраняването на енергия в по-големи от днешните обеми, заради възможността за осигуряване на енергия от 24 часа на ден. Пазарът трябва да се увеличи от 3 ГВт през 2020 г. до 78 ГВт през 2030 г.

В докладът се предвижда също така, че през 2050 година 64-65 % от цялата електроенергия да е от променливи възобновяеми източници на енергия (слънце и вятър), а 27-29 % от диспечеруеми ВЕИ. Става въпрос за CSP, биоенергетика, хидроенергетика и геотермална енергетика. Останалата част ще се произвежда от водород.

Ядрената енергетика, улавянето и съхранението на въглерод (CCS) и гео инженеринга не са поставени на разглеждане в този документ, поради доста неясноти от гледна точка на социални, икономически или екологични последствия.

Друга мярка, заложена в доклада касае отказа от 618 ГВт въглищни електроцентрали през 2025 г. (при сценарии за затопляне от 1,5 градуса ), създаване на юридически обвързващи национални цели за прехода при 100 % възобновяема енергия, установяване на минимални цени на въглеводорода, предлагане на стимули за увеличение на използването на електромобилите и пр. В изследването се разглежда и възможността през 2050 г. 90 % от транспортните средства да работят на електричество или водород и пр.


Според резултатите от изследването, преминаването на 100 % ВЕИ за всички видове потребление на енергия не само е възможно, но и новата енергийна система ще струва не по-скъпо от настоящата. Освен това трансформацията ще отстрани замърсяванията, свързани с изкопаемите горива . Преходът към възобновяеми източници на енергия не само ще подобри общественото здравеопазване в света, но и ще осигури икономическо развитие, както и ще увеличи заетостта. Така например, според авторите през 2025 г. при сценарият от 1,5 градуса, в света ще бъдат създадени 22 млн. допълнителни работни места в енергийния сектор (в сравнение със сценария от 5 градуса). В документът се обръща съществено значение на енергийната ефективност, особено в строителството на нови домове.


Предполагаемият енергиен преход ще изисква глобални инвестиции от порядъка на 1,7 трилиона долара годишно. За сравнение, сега годишно инвестициите в чиста енергетика в света са  от порядъка на 300 млрд. долара годишно.

 

Вижте повече тук: https://www.leonardodicaprio.org/one-earth-climate-model/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща