Започна изграждането на „Зеления коридор на здравето“ в район „Надежда“ в София

Климат / България , Климат / Екология
3E news
712
article picture alt description

Започнаха строителните дейности по изграждането на „Зеления коридор на здравето в район „Надежда“. 
Зеленият коридор на здравето представлява пешеходен маршрут, който ще свърже парк „Надежда“ със Северен парк посредством поредица от природосъобразни намеси в обществените пространства, осигуряващи по-качествена среда на обитаване за жителите на кварталите „Толстой“, „Свобода“, „Надежда“ 2. Местните жители участват активно в целия цикъл по изпълнение на проект ,,URBiNAT” – от първоначалното изследване на района, през последвалото проектиране и предстоящото благоустройство.
Обектът се осъществява в рамките на Проект „URBiNAT“ - „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ и е финансиран изцяло по схема „Демонстриране на иновативни природосъобразни решения в градовете“ на програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

София е водещ град в проекта заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция), като в консорциума участват още градовете Брюксел (Белгия), Хойе Тааструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения), както и научни и неправителствени организации от Португалия, Франция, Италия, Белгия, Словения, Дания, Швеция, Испания и Германия.

Коридорът включва основно трасе с дължина 2590 м и площ 7300 м2, по чието протежение са разположени четири основни зони за намеса с насищане на обществено-обслужващи функции. Предвижда се реконструкция на съществуващия пешеходен мост при парк ,,Надежда“, даващ начало на основното трасе. В бъдещата зона ,,Зелен площад“, където се проведе и церемонията по откриване на строителната площадка за целия Коридор, ще бъде изграден зелен амфитеатър заедно с кътове за отдих и социализиране на открито.

Зона ,,Жива вода“, разположена при 15 СУ ,,Адам Мицкевич“, акцентира върху различни приложения за минералния извор в двора на училището. Там ще бъде изградена зелена класна стая и учебна оранжерия, отоплявана чрез минерална вода. В бъдеще се предвижда и изграждане на плувен басейн, чиято първа стъпка беше организираният в рамките на

Проект ,,URBiNAT” студентски архитектурно-градоустройствен конкурс за идеи и за който стартира процедура по изменение на подробния устройствен план. Сред елементите на зоната са и фитнес съоръжения на открито, както и кучешка градинка по предложение на местни жители. Следващата зона ,,Енергия за здраве“ предвижда реконструкция на детски площадки и възстановяване на мултифункционални спортни игрища, а четвъртата зона ,,Съвмясто“ ще включва разнообразни кътове за активен и пасивен отдих на открито и игри.
Проектът е фокусиран върху интегрирането на периферните, недостатъчно социализирани градски части чрез създаване на иновативен и приобщаващ каталог от решения, базирани на природата. Интервенциите са съсредоточени върху иновативното ползване на общественото пространство, за дa се създадат съвместно с гражданите нови градски, социални и базирани на пpиpoдaтa отношения.
Бюджетът за реализиране на проекта е в размер на 1,2 млн. евро, като финансирането е 100% грант, предоставен по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, а крайният срок за приключване на проекта е 31 март 2024 година.

На събитието присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, г-н Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“, общински съветници, кметове на райони, граждани от район „Надежда“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща