Русия ще приватизира мрежите за газоразпределение и газопотребление

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
462
article picture alt description

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за приватизация на мрежите за газоразпределение и газопотребление, насочен към осигуряване на безаварийна работа на системите за газоснабдавяне. Документът е публикуван на официалния портал за правна информация, съобщиха руските агенции.

Законът ще даде възможност за приватизация на такива мрежи и обекти, използвани за газоснабдяване на потребителите, по реда и начините, предвидени в Закона за приватизация на държавната собственост, при условие че са ангажирани с експлоатационни задължения.

Тези задължения трябва да предвиждат, че купувачът или законният собственик трябва да използва съоръженията за транспортиране и доставка на газ на потребителите, да извършва технологично присъединяване на оборудване, използващо газ и съоръжения за капитално строителство към газоразпределителните мрежи, да участва в тяхната реконструкция, развитие на газоразпределителната система и да гарантира безопасната експлоатация на съоръженията за доставка на газ.

В същото време се установява принципът на целостта и единството на съоръженията за газоснабдяване - не се допуска тяхното раздробяване на части. Експлоатационните задължения обхващат всички компоненти на съоръженията за доставка на газ.

Предимството за закупуване на такъв обект се предоставя на газоразпределителни организации, които го експлоатират непрекъснато в продължение на две или повече години по силата на договор за безвъзмездно ползване, лизинг или по силата на друго вещно или облигационно право на владение или ползване.

При използване на преимущественото право на приватизация стойността на газоснабдителното съоръжение се приема равна на пазарната му стойност, определена в съответствие със законодателството за оценителската дейност. Не се допуска преотстъпване на преимуществено право. Ако газоразпределителна организация откаже това право, приватизацията на съоръжението ще се извърши чрез търг, в който ще могат да участват също само газоразпределителни организации.

При съществени нарушения на експлоатационните задължения съответните органи ще могат да подават съдебен иск за изземване на обекта чрез обратно изкупуване. Цената ще бъде определяна въз основа на резултатите от оценката, намалена със загубата, причинена на потребителите в резултат на такова нарушение. Като съществено нарушение се посочва неизползването на обекта по предназначение.  Законът влиза в сила 90дни след публикуването му.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща