КЕВР утвърди окончателните цени на топлинната енергия от 1 юли. Повишението е между 0,05 и 0,48 %

Енергетика / България
3E news
852
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор   „Топлоенергетика“ за следващия едногодишен ценови период от 1.07.2023 г. до 30.06.2024 г., съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор.

В сравнение с предходния годишен период 2022-2023 г. цените остават практически без промяна. Те се повишават минимално с между 0,05% и 0,48%, при  годишна инфлация за периода по данни на НСИ от 15%.

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на  137,93 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 137,96 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 96,94 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 95,20 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 136,99 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 113,08 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД - 131,82 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 145,54 лв./MWh.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 105,57 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 115,94 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД  - 104,19 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 138,00 лв./MWh.

Още по темата

С утвърдените цени увеличението на цената на парното и топлата вода за клиентите на "Топлофикация София" е с 0,05%, за "ЕВН България Топлофикация" ще е с 0,22%, за "Топлофикация Плевен- с 0,06%, за "Топлофикация Бургас" – с 0,28 %, за "Веолия Енерджи Варна" –  с 0,35 %, за "Топлофикация ВТ" – с 0,11 %, за „Топлофикация Русе“ ЕАД – с 0,09%, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД – с 0,26%, за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД – с 0,36%,„Топлофикация-Разград“ ЕАД – с 0,48%.

Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на "Топлофикация Перник" - с 0,66 %, както и за клиентите на  "Топлофикация Враца" – с 0,06 %.  

В съответствие с нормативната уредба КЕВР определи пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ.  Тъй като цените са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип. Извършена е обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи в разходите на дружествата, формиращи цената на топлинната енергия – разходите за природен газ и разходите за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са изготвени от регулатора след анализ на цените и тенденциите на  международни пазари на природен газ и петрол, въз основа на сключените фючърсни сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии. За новия регулаторен период 1.07.2023 - 30.06.2024 г. е определена средна прогнозна цена на природния газ в размер на 88,12 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/. В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът определи прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 88,00 €/t СО2. 

В утвърдените цени на топлинната енергия за новия регулаторен период са отразени и направените корекции на необходимите приходи на дружествата. Комисията направи корекции на ценообразуващите елементи на всички дружества, като приложи общ подход. Направените корекции отчитат ценовите изменения на природния газ през периода 1.07.2022 – 30.06.2023 г., по отношение на определената от регулатора средна прогнозна годишна цена от 122 лв./МВч. Отчетено е рязко повишение на разходите на топлофикационните дружества, които са закупували през годината газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при прогнозната цена на природния газ от 122 лв/МВч. Например за „Топлофикация София“ тези разлики доведоха до недовзет приход на дружеството в размер на над 205 млн. лева и съгласно регулаторните правила това трябва да бъде отчетено в определената на дружеството цена от 1.07.2023 г. 

Независимо, че утвърдените цени на топлинната енергия са за една година напред, Комисията разполага с нормативна възможност да извършва корекции. С Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия е регламентиран механизъм, който дава възможност веднъж на 6 месеца в рамките на ценовия/регулаторния период КЕВР да изменя цените на топлинната енергия. Основание за това възниква при настъпване на съществени изменения в основните ценообразуващи елементи – цените на природния газ и на въглеродните емисии. Това става в случаите, когато се формират съществени разлики между определените прогнозни цени за този период спрямо постигнатите, от една страна, и прогнозните цени за оставащия срок от периода, от друга.  

Решението на КЕВР за цените от 1 юли 2023 г. в сектор „Топлоенергетика“ ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща