Владимир Малинов: Чрез инфраструктурата за пренос на природен газ ще въведем успешно водорода в енергийния микс

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
642
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

„Водородът, като енергиен носител с нулеви емисии, ще играе важна роля в енергийния преход. Съществува синергия между него и възобновяемите енергийни източници - зеленият водород може да бъде произведен от излишната електроенергия от възобновяеми източници и обратно, когато търсенето на електроенергия е високо. Но все още няма производство, системи за пренос или дори търсене на водород в достатъчен мащаб. Докато се достигне достатъчно производство и търсене на водород, въвеждането му в енергийния микс може да се повиши именно чрез смесването му с природен газ“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД по време на „Софийски икономически форум IV“, който бе организиран днес от Делфийския икономически форум.

Към момента най-ефективният метод за производство на водород е от природен газ – т. нар. син водород. Трябва да бъдем „технологично неутрални“ – важно е да имаме устойчив, нисковъглероден водород – без значение дали е произведен от електроенергия от възобновяеми източници, биометан или природен газ и технологии за улавяне на въглерод. Малинов подчерта значението на операторите на газопреносни системи, които ще играят ключова роля в процеса на декарбонизация и развитие на водородната икономика. Експертните познания и значителен опит в разработването и експлоатацията на тръбопроводна инфраструктура ще гарантират навременното осигуряване на предназначена за водород инфраструктура. По неговите думи природният газ и неговата инфраструктура са жизненоважни за успешното и ускорено въвеждане на водорода в енергийния микс и за декарбонизирането на енергийния сектор. Природният газ, водородът и енергията от ВЕИ следва да се разглеждат като общ механизъм, проправящ пътя към устойчиво и въглеродно неутрално бъдеще на енергийния сектор.

По време на панела „Енергиен преход и въглероден неутралитет в региона“ Владимир Малинов припомни, че „Булгартрансгаз“ ЕАД и гръцкият преносен оператор ДЕСФА вече работят заедно по планиране на междусистемно свързани водородни мрежи. Също така се планират проекти за адаптиране на газопреносните ни мрежи, така че да работят с до 10% водород. Тези проекти имат потенциала да допринесат за гарантиране на наличието на водород на достъпна цена и за постигане на целите в областта на климата и намаляване на въглеродните емисиите. „Това ще ни позволи да запазим ключовата си роля по отношение на устойчивите и сигурни енергийни доставки за региона, давайки своя принос към зеления преход и постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г.“, подчерта Малинов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща