Тежки дебати предстоят по Закона за енергията от възобновяеми източници заради лавина от недоволство

Поредни кръпки или ефективни изменения зависи от това какво ще решат депутатите в работните групи. Имат срок от 28 дни между първо и второ четене

Енергетика , Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
2144
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

Потребителите трябва да се превърнат най-накрая в производители на енергия, а държавата да създаде всички необходими стимули това да се случи лесно и бързо.

В последните промени на Закона за енергията от възобновяеми източници, приети от парламента преди дни и внесени от Министерство на енергетиката има редица пропуски. За пореден път става дума за липсата на възможността гражданите, семействата и малкия бизнес да станат енергийно активни и да произвеждат енергия.

Това коментираха представители на неправителствения сектор на дебат „Закони за зелена енергия и климат в България“. Затова те предлагат редица промени и са внесли становищата си в Народно събрание. Инициативата Зелени закони, Грийнпийс България, WWF, „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Варна представиха общото виждане и предложения за промени.

На първо място улесняване на гражданите при инсталиране на ВЕИ мощности, коопериране за производство и продажба на енергия от ВЕИ. В това влиза регламентиране в крайна сметка на понятията „произвеждащ потребител“ и „енергийна общност“ (кооператив). Енергийните общности са най-често граждани, малък бизнес и общините,  каза Петко Ковачев от инициативата Зелени закони. Гражданите трябва да играят все по-активна роля в производството на енергия, а делът на енергията от ВЕИ да продължи да се увеличава до 42% до 2030 година.

Насърчаване на кооперирането за производство и продажба към мрежата на електроенергия от ВЕИ, произведена в бита и кооперативи- отпадане на множество административни  стъпки чрез пряк обмен на документи между институциите.

Облекчени процедури и ясни срокове за присъединяване към мрежата на произвеждащите битови потребители и кооперативи от произвеждащи потребители.

Нетно отчитане с един електромер за енергията, която „произвеждащият потребител“ купува и за тази, която продава на мрежата.

Уеднаквяване на цената на доставената от енергийното дружество до потребителя енергия с тази на ВЕИ енергията, произведена от него.

Това води до екологични и социални ползи за общностите, бързи резултати, намалява нужда от инфраструктура, не разхвърля публичен ресурс на много места, стимул за иновации и нови решения, независимост за гражданите, посочи ползите Ковачев.

Малките ВЕИ мощности на гражданите няма как да сринат системата

„Аз съм „произвеждащ потребител“ вече 20 години. Понятието „краен клиент, който може да изгради енергийни обекти“ да се замени с „произвеждащ потребител.“ Това каза по време на събитието Илиян Илиев от „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Варна.

Произвеждащият потребител би трябвало да може да инсталира бързо ВЕИ ако става въпрос за задоволяване на собствените си нужди от енергия. Нуждите на произвеждащ потребител  са между 2-5 kW. Съществуващите мрежи на ЕРП са настроени за 12 kW, което означава, че по никакъв начин не могат да натоварят мрежата или пък сринат системата. Затова изграждането на такива системи трябва да става само чрез уведомителен режим до общината и ЕРП по райони, каза Илиев. Естествено може при уведомяване трябва да се посочи мощност, вид на конструкцията и елементите, фирмата, която е изградила, посочват експертите. Според предложенията ЕРП не трябва да имат право да отказват присъединяване на произвеждащ потребител, който ще използва енергията си за собствени нужди.  Точката на присъединяване на произвеждащия потребител  към електроразпределителната мрежа е ясно дефинирана и това е електромерното табло, каза Илиев.

Необходим е диференциран подход, решението за енергийно бедните е мини 0,8 kW фотоволтаик,

примерът от Германия показва, че се спестява 30% от енергията

Количествата, които се връщат в мрежата са минимални, но в закона не е създадена възможност за връщане на енергията в мрежата от произвеждащите потребители. Ася Добруджалиева от Хабитат България сподели, че в Германия вече са на друго ниво и инсталират супер малки плъгин фотоволтаици от 0,8 kW, което е незначително количество, но осигуряват базовите нужди от електричество на домакинствата. В Германия вече са продадени над 190 000 такива съоръжения само за 2021 година. Тези хора имат единствено задължение да се регистрират в оператора, че ще произвеждат тази енергия. Това са ефективни решения за бедни домакинства, струват около 400 евро и ще стават все по-евтини. За тях не трябва да има никакво съгласуване освен уведомяване и хората трябва да могат да връщат енергията, защото е изключително пренебрежимо количество, а някои може дори да искат да я даряват, посочи Добруджалиева. Изчисленията сочат, че така домакинствата са спестили между 30 и 50% от електроенергията, допълни тя. Според нея е  необходим диференциран подход за всички производители на енергия. Тя подчерта, че сме консуматорско общество и не си даваме сметка колко енергия консумираме и че можем да пестим енергия.

В закона трябва да става дума и за защита на плодородните терени и защитените територии при изграждане на по-големи централи.

Трябва да се определят приоритетни зони се предвижда облекчена процедура по Оценка за въздействието  върху околната среда (ОВОС)- зоните да бъдат определени така, че да не допускат риска за биоразнообразието, защитените територии и Натура 2000. Да се избягват екологични ценни райони, да се избягват земеделски райони, каза Петко Ковачев.

Терените на държавната Марица Изток биха могла да бъдат много добро решение за поставяне и на повече и големи фотоволтаични мощности.

Новият екоминистър Юлиан Попов: Предвидимост, прозрачност и законност в процедурите,

той заговори за далекопроводи в морето между различни страни и климатични зони

Марица Изток е място, къдeто индустриалното изграждане, свързано с водород и съхранение на енергия и други индустрии е възможност, подчерта и новият министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Всъщност основният неясен въпрос в момента е технологично как ще се случва съхранението на енергия. Трябва да се поработи по подобряване на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за климата, да се създаде инвестиционна предвидимост и ясна картина за националното намаление на емисиите, което да включва и конкретен бюджет, подчерта новият министър. Според него правилният подход, който досега е липсвал е прозрачност, предвидимост и законност във всички процедури.

Въпросът е не да трансформираме пазара и да го превърнем в нещо друго, а как да развием пазара, за да отговори на нуждите на новите технологии, каза министърът. Основното предизвикателство в Закона за енергията от възобновяеми източници е да не се създава конфликт между защитени зони и ВЕИ, защото това вече се случва. Трябва да работим в посоката, в която няма разногласия и конфликт между природата, биоразнообразието, защитените територии и възобновяемите източници, подчертаха повечето участници в дискусията.

Конфликтът между природата, земеделието, туризма и ВЕИ,

да се създадат възможности там, където няма конфликт, настояват еколози 

Бившият екоминистър от редовния кабинет Борислав Сандов посочи, че могат да се ползват нарушени терени, бивши кариери, индустриални обекти, но трябва да се реши въпроса със собствеността. Такива терени, на които няма конфликт между околна среда и ВЕИ може да се ползват за индустриално изграждане на възобновяеми източници.  Целта е държавата да създаде възможност инвеститорите да имат лесна писта, да имат инфраструктура, защото много често изоставените обекти са в близост до мрежата и може лесно да отвеждат и довеждат енергия.

Борислав Сандов каза, че Законът за етажна собственост пречи за децентрализиране на домакинствата и поставяне на ВЕИ в многофамилните жилища. Според него потребителите не сме усетили бума на цените на енергията, защото все още сме на регулиран пазар и България е единствената страна в Европа, в която още потребителите ползват енергията на субсидирани от държавата цени. Когато това се промени, потребителите сами ще започнат да правят енергийни общности, но рамката трябва да е създадена. Юлиан Попов посочи, че се опасява от създадената нездравословна среда всеки да навлезе на този пазар. В момента субсидираната цена е за богатите и тези, които ползват енергия. С либерализацията на пазара тези, които използват енергия ще я плащат реално и няма да се субсидират от човека , който днес решава да си плати ли сметките или да си купи шунка, коментира министърът.

Според бившият министър Сандов регионалните структури на Министерството на околната среда и водите трябва да се освободят от несвойствените дейности и ненужни процедури. В Закона за устройство на територията да промениш статута на фризьорски салон, да има нужда от Оценка за въздействието върху околната среда. Освобождаването от такива несвойствени дейности ще облекчи с 40% процедурите в РИОСВ. От една страна да няма недоверие в неправителствения сектор, който да следи всяка процедура на регионалните инспекции дали се извършва по правилата, а инвеститорите да са сигурни, че няма да имат спънки и ще преминат лесна процедура.

Представители на сектора недвусмислено посочиха също, че има рекет от страна на ЕРП и ЕСО за всяка процедура, която спъва не само малките, но и големите инвеститори.  Ако трябва да дадеш 4000 евро такса за присъединяване при положение, че си събрал 20 000 евро за до 30MW централа, ще се откажеш, а и все още се чака повече от година, за да получиш точка за присъединяване, споделиха от бранша.

Борислав Сандов засегна болната тема на голяма част от екологичния неправителствен сектор, на който принадлежи и той. Според него може да се тества и да се поставят плаващи фотоволтаични централи, да се използват възможностите на геотермалната енергия. Според Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие обаче категорично трябва да се работи върху местата, където няма конфликт и Черно море не е едно от тях и предупреди, че ако това се случи ще започнат протести от сектора на туризма и рибарите. Тази теза подкрепи и инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“. Ще създадем бомба в държавата ако говорим за ВЕИ в земеделски земи и позволим смяната на предназначението им за ВЕИ, в Гърция защо няма перки, защото е доказано, че увреждат фауната и ще повлияят на туризма, каза Куманов.  А Лихтенщанй е останал без минерални води заради неправилното използване на геотермалната енергия, посочи експертът.

Според Юлиан Попов в морето има възможност да изграждаме супер далекопроводи, такъв план има между Азербайджан и Румъния, в който и ние трябва да се включим. Един от начините да балансираме електроенергията, която нараства  в общия микс е да имаме далекопроводи, които свързват различни климатични зони, каза Попов.

В дебата се включи и дългогодишният експерт и отговорникът по международните политики на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Ирина Матеева. Тя подчерта, че е искала да чуе от новия министър нещо изключително важно, че ВЕИ секторът трябва да се развива на базата на принципа за ненанасяне щети върху околната среда, необходима е публичност на процеса на карта за зониране, а такъв процес няма, посочи тя.

Приемането на тази карта за зониране на ВЕИ ще обхване всички нови проекти,

но не и тези в заварено положение,

което много ме тревожи, каза тя.

България е заплашена от опустиняване, което означава, че всички водни ресурси, влажни зони, поречия на реки са изключително важен национален ресурс, а горите, тревните местообитания, биоразнообразието са най-добрият механизъм за смекчаване на климатичните промени, каза тя.

Вносителите на проекта на промени не са в тази зала, каза Сандов.

Той заговори и за агрофотоволтаици, но това е технология, която също предстои да се доказва.

Промяна и на поднормативните актове, за ролята на ЕРП и санкции за отказ от присъединяване

Красимир Кръстев от Института за възобновяеми източници призова да се говори с цифри и конкретни факти. Докато не блокираме противоконституционните действия на ЕРП, ЕСО, НЕК, БЕХ бумът на възобновяеми източници няма да се случи. Необходимо е да се премахне наредба 6 от ЗУТ и други безкрайни безобразия и антизаконни разпоредби. Дори и най-добрия закон да направим, ако наредбите не са променени, все едно, че нищо не сме направили. Във всички общини в региона на Бургас и Ямбол бяхме подготвили планове за развитие на ВЕИ през 2012 г., но тогава изграждането им беше блокирано и те вече не са актуални, каза Кръстев. Според него трябва кметовете да направят реални планове за потенциала за възобновяема енергия. По отношение на ЕРП каза, че трябва да се въведат санкции 10% от приходите от при злоупотреби, ако продължат санкция да скача на 20% от приходите и ако има трето нарушение да им се отнема лиценз и тогава останалите ще се замислят дали ще правят това.

Другата гледна точка за геотермалния потенциал и перките в морето

По отношение на геотермалните води каза, че в  България има 90 зони с геотермален потенциал, говорим за 3 до 5-6 км, в които няма вреда за минералните метра, която се намира масово на дълбочина от 500 до 1300 м. Потенциалът на геотермалната енергия е 9000 МW на час т.е 4 пъти повече от AEC и два пъти повече от въглищата в момента, каза Кръстев.

Той коментира и инсталирането на ветрогенератори в Черно море и според него площта е толкова голяма и технологиите позволяват, че плажуващите няма да видят една перка в морето.

Според Кристиян Димитров от Грийнпийс предложението на Министерството на енергетиката е безобразно, то е копи пейст и няма да работи. Според него най-важните промени са свързани с избягване на дългите административни процедури за гражданите и въвеждане на виртуалното нетно отчитане и прехвърляне на енергия от един имот в друг, избягване на двойни такси. Важно е да се въведе принципът обслужване на едно гише. Трябва да се дадат гаранции, че няма да могат да се включват компании, които имат инвеститорски интерес. Енергийните общности да начин за справяне с енергийната бедност. Експертите посочиха, че докато не се въведе дефиницията за енергийна бедност няма как да говорим за енергийни общности и подкрепа.

Апостол Дянков от WWF припомни, че директивата за ВЕИ не е приета, заради което сме в наказателна процедура. Основната ни цели трябва да бъде да намалим максимално емисиите от изкопаеми горива. Трябва а се рестартира националния експертен съвет по изменение на климата, да участваме в политики за изменение и адаптация, да подобрим Рамковия закон за изменение по климата и да заложим както всички други страни цел за климатична неутралност до 2050 година. Антон Желев от Българска соларна инсталация също подчерта, че са нужни и промени в наредба 6, която е свързана със сроковете за присъединяване, съгласувателни процедури и каза, че колкото и хубав да е законът, ако поднормативните актове също не се актуализарат, ситуацията ще остане непроменена.

Този ЗЕВИ е належащ и между първо и второ четене да предложим най-важни текстове. Затова очакваме становища и мнения. А браншът подчерта, че е писал редица становища през годините, които потъват в деловодството на парламента.

Други предложения бяха свързани с това Законът за енергетиката и ЗЕВИ да се приемат по едно и също време.

Законът е морално остарял, посочиха всички участници в дискусията, но се оказва, че вместо нов, сега ще продължат кръпките по него и дано са ефективни, смятат от бранша. Депутатът от Продължаваме промяната Радослав Рибарски се съгласи, че е необходим изцяло нов закон, но е важно да се направят сега нужните промени, които да улеснят гражданите да произвеждат енергия. Промените, предложени от Министерство на енергетиката са с много пропуски, но затова е предвиден по-дълъг срок от 28 дни, в които да се работи текст по текст по предложенията и становищата на неправителствения сектор, за да се отразят всички нови предложения. Затова апелира да се изпращат становища. От другата седмица работни групи ще обсъждат текстовете, моят подход винаги е бил да викаме всички заинтересовани страни, каза Рибарски. Ще видим какъв ще бъде подходът на новия председател на Комисията по енергетика Делян Добрев. Промените в закона за енергията от възобновяеми източници беше приет едва преди няколко дни съвсем бързо, но се налагат сериозни поправки, категорични са от неправителствения сектор.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща