ICGB приключи процедурата за избор на застраховател на интерконектора Гърция-България

"ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД ще бъде водещ застраховател след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

Енергетика / България
3E news
311
article picture alt description

Източник: ICGB, архив.

След провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), независимият преносен оператор ICGB избра водещ застраховател за междусистемната газова връзка Гърция-България. "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД ще отговаря за покритие на дейността на газопровода IGB във фазата му на експлоатация.

Рискът ще бъде презастрахован при водещи презастрахователи на международния пазар, които разполагат с кредитен рейтинг най-малко „А-“ (А минус) според Standard & Poor’s или AM Best.

Общата застрахователна премия за всички видове застрахователни полици, включително възможността за удължаване до 24 месеца преди изтичане на първоначалния срок от 12 месеца, е в размер на 2 650 044 евро.

Полицата обхваща следните рискове:

  • Всички рискове за имуществени щети, включително авария на машини/съоръжения и прекъсване на оперативната дейност;
  • Обща застраховка "Гражданска отговорност", която включва "Отговорност за продукти", "Отговорност за замърсяване" и "Отговорност на работодателя";
  • Рискове, произтичащи от тероризъм, саботаж, стачки, бунтове, граждански безредици и злоумишлени действия, включително прекъсване на дейността;
  • "Отговорност при тероризъм" – отговорност към трети лица.


Сключването на договор с водещ застраховател е важна мярка за минимизиране на рисковете по време на експлоатация на газовия интерконектор, който има стратегическа роля за обезпечаване на доставки природен газ както на национално, така и на международно ниво.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща