МРРБ обяви официално над 3000 предложения постъпили искания за финансиране на обновяване на жилищни сгради

Енергетика / България
3E news
834
article picture alt description

Източник: needpix.com

3068 проектни предложения са подадени по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

 

След огромен обществен интерес днес успешно приключи кандидатстването по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“. Това съобщиха от МРРБ.

Към крайната дата – 01 юни 2023 г., 152 общински администрации подадоха общо 3068 проектни предложения. Тяхната обща стойност надхвърля няколко пъти разполагаемия бюджет. Размерът на предвидената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 1 129 881 600 лв., а на получените проектни предложения е 3 972 426 084,04 лв.

След изтичането на крайния срок предстои оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Очакванията и ползите за тях са да изпълнят основните цели на програмата подобрявайки своите енергийни характеристики, достигайки клас на енергопотребление „В“, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на разходите за енергия подобрявайки условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Стартът на процедурата бе даден на 20.12.2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща