Активите на фондовете за втора пенсия превишиха рекордните 20 млрд. лева

Печалбата на 10-те пенсионно осигурителни дружества нараства с 16.41% до 27.871 млн. лева през първото тримесечие на годината, сочат обобщените данни на КФН

Икономика / Финанси
Георги Вулов
862
article picture alt description

Снимка: istock by Getty Images/dir.bg

Въпреки усложнената икономическа среда, заради стабилно високата инфлация и забавения ръст на БВП, осигурителните дружества за втора пенсия приключват първото тримесечие на 2023 година с повишение на всички основни показатели – активи, приходи, печалба, осигурени лица. Изключение прави доходността, която е отрицателна и на двугодишна база (31.03.2021 – 31.03.2023) е спаднала с 2.60 на сто.

Още по темата

Активи и приходи

Нетните активи на пенсионните фондове у нас нарастват с 5.07% на годишна база до общо 20.205 млрд. лева към края на първото тримесечие на тази година, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН), публикувани на сайта на регулатора на базата на представени в комисията междинни тримесечни финансови резултати.

Общите приходи на пенсионно осигурителните дружества за първото тримесечие на 2023 г. възлизат на 74.180 млн. лева. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 27.871 млн. лева, което представлява ръст с 16.41% от 23.943 млн. лева през първото тримесечие на миналата година.

Осигурени лица и изплатени пенсии

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на месец март тази година достига 4.95 млн. души. Техният броя нараства с 1.55% на годишна база.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към края на първото тримесечие на тази година, възлизат на 14 194 души, от които 1 392 пенсионери и 12 802 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст, уточняват от КФН.

През първото тримесечие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 829 000 лева за пенсии, 13.676 млн. лева за разсрочено изплащане на осигурени лица и 58 000 лева на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.

В кои фондове колко лица се осигуряват

към 31 март 2023 година. Последните обобщени данни на КФН показват, че се осигуряват 4 941 961 души, от които мъжете (2 702 090) са повече от жените (2 239 871).

Най-много осигурeни за втора пенсия има в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) – 3 973 807 души, от които 2 062 442 са мъжете и 1 911 365441 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)* – общо 645 478 души, от които 367 405 мъже и 278 073 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ)* – общо 312 694 души, от които 269 117 мъже и 43 577 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – общо 9 982 души, от които 3 126 мъже и 6 856 жени.

Доходността е отрицателна

Според обобщената информация от 10-те пенсионно осигурителни дружества, които оперират на българския пазар, средната доходност при всички фондове за втора пенсия е отрицателна. Средноаритметичната доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за периода 31.03.2021 година – 31.03.2023 година е минус 2.60% на годишна база. Средноаритметичната доходност за последния 24-месечен период на професионалните пенсионни фондове (ППФ) е минус 1.49% на годишна база, а на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – средно е минус 0.45%.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 31 март 2023 година

1. ПОК "Доверие" АД – приходи: 19 513 хил. лв. спрямо 14 884 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 10 641 хил. лв. спрямо 10 095 хил. лв. и нетен финансов резултат: 8 872 хил. лв. спрямо 4 789 хил. лева; при осигурени 1 250 770 лица към 31.03.2023 г. спрямо 1 247 605 в края на 2022 година и пазарен дял от 24.76 по броя на осигурените лица.

2. ПОД "Алианц България" АД – приходи: 14 021 хил. лв. спрямо 12 525 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 7 195 хил. лв. спрямо 5 888 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 301 хил. лв. спрямо 6 037 хил. лв.; при осигурени 1 012 555 лица към 31.03.2023 г. спрямо 1 013 752 в края на 2022 г. и пазарен дял от 20.45% по броя на осигурените лица.

3. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 13 325 хил. лв. спрямо 11 125 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 7 695 хил. лв. спрямо 6 229 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 067 хил. лв. спрямо 4 406 хил. лв.; при осигурени 951 789 лица към 31.03.2023 г. спрямо 934 075в края на 2022 година и пазарен дял от 18.73% по броя на осигурените лица.

4. ПОК "Съгласие" АД – приходи: 8 106 хил. лв. спрямо 12 192 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 6 214 хил. лв. спрямо 7 594 хил. лв.; нетен финансов резултат: 1 892 хил. лв. спрямо 4 598 хил. лева; при осигурени 463 500 лица към 31.03.2023 г. спрямо 465 556 в края на 2022 година и пазарен дял от 19.22% по броя на осигурените лица.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" – приходи: 7 119 хил. лв. спрямо 10 030 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 4 529 хил. лв. спрямо 6 422 хил. лв.; нетен финансов резултат: 2 589 хил. лв. спрямо 3 607 хил. лв.; при осигурени 399 835 лица към 30.09.2022 г. спрямо 398 652 в края на 2022 г. и пазарен дял от 8.07% по броя на осигурените лица.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 7 032 хил. лв. спрямо 6 305 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 4 360 хил. лв. спрямо 4 406 хил. лв.; нетен финансов резултат: 2 405 хил. лв. спрямо 1 709 хил. лв.; при осигурени 424 092 лица към 31.03.2023 г. спрямо 417 568 в края на 2022 г. и пазарен дял от 8.56% по броя на осигурените лица.

7. ПОД "Бъдеще" АД – приходи: 2 113 хил. лв. спрямо 1 815 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 1 605 хил. лв. спрямо 1 794 хил. лв.; нетен финансов резултат: 508 хил. лв. спрямо 21 хил. лв.; при осигурени 222 410 лица към 31.03.2023 г. спрямо 224 723 в края на 2022 г. и пазарен дял от 4.49% по броя на осигурените лица.

8. ПОД "Топлина" АД   - приходи: 1 519 хил. лв. спрямо 1 507 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 1 230 хил. лв. спрямо 1 559 хил. лв.; нетен финансов резултат: 289 хил. лева спрямо -52 хил. лв.; при осигурени 131 322 лица към 31.03.2023 г. спрямо 130 289 в края на 2022 г. и пазарен дял от 2.65% по броя на осигурените лица.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД – приходи: 815 хил. лв. спрямо 857 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 736 хил. лв. спрямо 781 хил. лв.; нетен финансов резултат: 71 хил. лв. спрямо 68 хил. лв.; при осигурени 82 774 лица към 31.03.2023 г. спрямо 81 222 в края на 2022 г. и пазарен дял от 1.67% по броя на осигурените лица.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД - приходи: 617 хил. лв. спрямо 264 хил. лв. преди година към 31 март 2022 г.; разходи: 740 хил. лв. спрямо 1 504 лв. и нетен финансов резултат: -123 хил. лв. и пазарен дял от 0.27% по броя на осигурените лица.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през деветте месеца на 2022 година

Нетните активи на УПФ се повишават към 31 март 2023 г. до 17 455 346 хил. лв., спрямо 16 548 063 хил. лева към 31 декември 2022 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 559 197 хил. лв. от 461 849 хил. лв. към 31.03.2022 година. В УПФ се осигуряват общо 3 973 807 души в сравнение с 3 947 760 лица към 31 декември 2022 година.

1. УПФ "Доверие" – 4 505 145 хил. лева нетни активи, 143 562 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 1 031 506 осигурени лица и 25.95% пазарен дял по осигурени лица;

2. УПФ "ДСК-Родина" – 3 554 749 хил. лв. нетни активи, 115 726 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 765 795 осигурени лица и 19.27% пазарен дял по осигурени лица;

3. ЗУПФ "Алианц България" – 3 445 229 хил. лв. нетни активи, 105 703 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 753 811 осигурени лица и 18.97% пазарен дял по осигурени лица;

4. УПФ ОББ – 1 888 443 хил. лв. нетни активи, 58 322 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 356 531 осигурени лица и 8.97% пазарен дял по осигурени лица;

5. УПФ "Съгласие" – 1 593 294 нетни активи, 49 396 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 370 297 осигурени лица и 9.32% пазарен дял по осигурени лица;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" – 1 566 811 лв. нетни активи, 45 959 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 313 157 осигурени лица и 7.88% пазарен дял по осигурени лица;

7. УПФ „Бъдеще" – 459 271 хил. лв. нетни активи, 20 204 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 199 941 осигурени лица и 5.03% пазарен дял по осигурени лица;

8. УПФ "Топлина" – 235 718 хил. лв. нетни актив, 10 359 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 100 081 осигурени лица и 2.52% пазарен дял по осигурени лица;

9. УПФ "Пенсионно осигурителен институт" – 179 414 хил. лв. нетни активи, 8 175 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 73 325 осигурени лица и 1.85% пазарен дял по осигурени лица;

10. УПФ „ДаллБогг: живот и здраве“ - 27 272 хил. лв. нетни активи, 1 791 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 9 363 осигурени лица и 0.24% пазарен дял по осигурени лица.

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през деветмесечието на 2022 година

Нетните активи на ППФ се увеличават 31 март 2023 година до 1 407 998 хил. лв., спрямо 1 361 577 хил. лева към 31 декември 2022 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 41 173 хил. лв. от 33 637 хил. лв. към 31 март 2022 г. В ППФ се осигуряват общо 323 014 души в сравнение с 321 918 лица в края на 2022 година.

1. ППФ "Доверие" – 332 624 хил. лв. нетни активи, 9 732 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски за първото тримесечие на 2023 г. и 76 720 осигурени лица с пазарен дял от 23.74 по осигурени лица;

2. ППФ "ДСК-Родина" – 270 739 хил. лв. нетни активи, 7 445 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 57 174 осигурени лица със 17.70% пазарен дял по осигурени лица;

3. ЗППФ "Алианц България" – 236 852 хил. лв. нетни активи, 6 281 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 47 635 осигурени лица с 14.75% пазарен дял по осигурени лица;

4. ППФ "Съгласие" – 208 698 хил. лв. нетни активи, 5 516 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 42 724 осигурени лица с пазарен дял от 13.23% по осигурени лица;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" – 138 189 хил. лв. нетни активи, 3 864 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 30 935 осигурени лица с пазарен дял от 9.58% по осигурени лица;

6. ППФ ОББ – 90 250 хил. лв. нетни активи, 2 665 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 21 921 осигурени лица с пазарен дял от 6.79% по осигурени лица;

7. ППФ "Топлина" – 63 835 хил. лв. нетни активи, 2 727 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 20 358 осигурени лица с пазарен дял от 6.30% по осигурени лица;

8. ППФ „Бъдеще" – 38 352 хил. лв. нетни активи, 1 532 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 15 254 осигурени лица с пазарен дял от 4.72% по осигурени лица;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" – 21 349 хил. лв. нетни активи, 999 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 9 006 осигурени лица с пазарен дял от 2.79% по осигурени лица.

10. ППФ „ДаллБогг: живот и здраве“ - 5 984 хил. лв. нетни активи, 412 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 1 287 осигурени лица с пазарен дял от 0.40% по осигурени лица.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през деветте месеца на 2022 година

Нетните активи на ДПФ към 31 март 2023 година се повишават до 1 325 525 хил. лв., спрямо 1 289 555 хил. лева към 31 декември 2022 година, а постъпленията от осигурителни вноски спадат до 27 646 хил. лв. от 43 411 хил. лв. през първото тримесечие на миналата година. В ДПФ се осигуряват общо 645 478 души в сравнение с 643 582 лица в края на 2022 година.

1. ДПФ "Алианц България" –  587 480 хил. лв. нетни активи, 11 783 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 211 109 осигурени лица;

2. ДПФ ОББ – 190 280 хил. лв. нетни активи, 3 613 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 45 640 осигурени лица;

3. ДПФ "Доверие" –  165 264 хил. лв. нетни активи, 3 105 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 142 544 осигурени лица;

4. ДПФ "ДСК-Родина" –  147 385 хил. лв. нетни активи, 5 062 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 118 838 осигурени лица;

5. ДПФ "ЦКБ - Сила" –  107 572 хил. лв. нетни активи, 1 562 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 55 743 осигурени лица;

6. ДПФ "Съгласие" –  98 604 хил. лв. нетни активи, 1 492 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 50 479 осигурени лица;

7. ДПФ „Бъдеще" –  13 772 хил. лв. нетни активи, 345 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 7 215 осигурени лица;

8. ДПФ "Топлина" –  12 415 хил. лв. нетни активи, 245 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 10 883 осигурени лица;

9. ДПФ „ДаллБогг: живот и здраве“ - 1 828 хил. лв. нетни активи, 415 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 2 240 осигурени лица.

10. ДПФ "Пенсионно осигурителен институт" – 925 хил. лв. нетни активи, 24 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 2 584 осигурени лица.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.

Обзорът е публикуван първо на Dir.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща