В КЕВР ще бъдат обсъдени цените на тока и парното за новия ценови период от 1 юли

Следобед на закрито заседание КЕВР ще се произнесе и за цената на газа за „Булгаргаз“ през юни

Енергетика / България
3E news
1423
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Цените на електрическата и топлинната енергия през новия ценови/регулаторен период, стартиращ на 1 юли ще бъдат обсъдени в рамките на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Предварителните изчисления на енергийния регулатор за среднопретеглено повишение на цената на тока с 3,63 %. Изменението за отделните дружества е както следва:  

„Електрохолд Продажби“ ЕАД – увеличение с 3,44%

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – плюс 3,41%

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“АД – с 4,24 %.

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 18,04 %

Предвижданото увеличение за цените на парното е минимално – под 1 процент.

В доклада на работната група са посочени и измененията на цените на участниците по веригата. Според него предложението е цената за независимия преносен оператор да бъде 245,69 лв./MWh;

За  операторите на електроразпределителни мрежи – 254,91 лв./MWh;

За производители на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – 240,98 лв./MWh;

За производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 250,27 лв./MWh;

За производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 231,83 лв./MWh;

За производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 265,67 лв./MWh;

За производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 260,12 лв./MWh.

По отношение на производителите на електрическа енергия в лицето на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД цената е изчислена в размер на 63,48 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 991 243 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 15 615 000 MWh.

В доклада на КЕВР цената на НЕК ЕАД за електрическата енергия, произвеждана от ВЕЦ, собственост на дружеството, е изчислена в размер на 83,87 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 264 287 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 3 151 095 MWh.

За „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД цената е изчислена в размер на 316,61 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 2 738 261 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 8 648 792 MWh.

Повече подробности се очаква да станат ясни след откритото заседание на КЕВР.

Цената на газа за „Булгаргаз“ през юни

В рамките на закрито заседание в следобедните часове, КЕВР ще обсъди и цената на природния газ, по която газовото дружество ще продава горивото на клиентите си. Предложението е за цена от 68,63 лв./MWh или с близо 15% по-ниска от тази за месец май – 77,55 лв./MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща