9.4% ръст на брутния външен дълг в края на март отчита БНБ

Задълженrята на държавата са достигнали 45 266.8 млн. евро или 50.1% от БВП

Икономика / Финанси
3E news
499
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Брутният външен дълг в края на март 2023 г. възлиза на 45 266.8 млн. евро (50.1% от БВП), което е с 3895.5 млн. евро (9.4%) повече в сравнение с края на март 2022 г. (41 371.4 млн. евро, 48.9% от БВП), сочат обявените от БНБ данни за първото тримесечие на настоящата година.

В края на март 2023 г. краткосрочните задължения са 8536 млн. евро (18.9% от брутния дълг, 9.4% от БВП) и се увеличават с 1250.3 млн. евро (17.2%) спрямо март 2022 г. (7285.7 млн. евро, 17.6% от дълга, 8.6% от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 36 730.8 млн. евро (81.1% от брутния дълг, 40.7% от БВП), като се повишават с 2645.2 млн. евро (7.8%) спрямо края на март 2022 г. (34 085.6 млн. евро, 82.4% от дълга, 40.3% от БВП).

Към края на март 2023 г. 27 066.5 млн. евро (59.8%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 79.3% от брутните външни задължения, при 79.6% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на март 2023 г. е 9629.5 млн. евро (10.7% от БВП).

Спрямо края на март 2022 г. (7571.8 млн. евро, 9% от БВП) той нараства с 2057.7 млн. евро (27.2%).

Външните задължения на Централната банка са 2012.9 млн. евро (2.2% от БВП). Те се повишават със 74.2 млн. евро (3.8%) спрямо края на март 2022 г. (1938.6 млн. евро, 2.3% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции4 са 6504.4 млн. евро (7.2% от БВП). Те се увеличават с 1408.1 млн. евро (27.6%) спрямо края на март 2022 г. (5096.3 млн. евро, 6% от БВП).

Външните задължения на Други сектори5 са 12 410.3 млн. евро (13.7% от БВП). Те намаляват с 203.1 млн. евро (1.6%) спрямо същия месец на миналата година (12 613.4 млн. евро, 14.9% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране5 е в размер на 14 709.9 млн. евро (16.3% от БВП) в края на март 2023 г., което е с 558.6 млн. евро (3.9%) повече спрямо края на март 2022 г. (14 151.3 млн. евро, 16.7% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32.5% към края на март 2023 г., при 34.2% година по-рано.

За януари – март 2023 г. общият нетен поток6 е положителен, в размер на 1901.9 млн. евро (2.1% от БВП) при положителен поток от 690.6 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – март 2022 г.

Нетният външен дълг 7 в края на декември 2022 г. е отрицателен в размер на 25 581.9 млн. евро (30.3% от БВП), като увеличава отрицателната си стойност с 4827.1 млн. евро (23.3%) спрямо края на декември 2021 г. (отрицателна стойност от 20 754.7 млн. евро, 29.2% от БВП). Намалението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 8044.5 млн. евро, 13%) в сравнение с това на брутния външен дълг (с 3217.4 млн. евро, 7.8%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща