Най-много жени в ИКТ сектора в ЕС за заети в България

Техният дял е 28.9 на сто от всички работещи в ИКТ, а след нас са Румъния и Естония, сочат данните на „Евростат“

Икономика / България
3E news
343
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

През 2022 година делът на жените сред заетите в информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в България е 28.9% и е най-голям сред държавите-членки на ЕС. След нас са Румъния (25.2 на сто) и Естония (24.5 на сто), а най-малък - в Чехия (10.9 на сто) и Унгария (13.6 на сто).

Делът на жените, работещи като специалисти в областта на ИКТ, отбеляза незначителен спад през 2022 г. в сравнение с 2021 г. (18,9 на сто спрямо 19,1 на сто), като прекъсна възходящата тенденция, наблюдавана от 2014 г. насам, сочат обявените данни от „Евростат“.

Според данните на статистическата служба на ЕС, през 2022 година общо  9.4 милиона души в ЕС са работили като специалисти по ИКТ, което представлява 4.6 на от общата работна сила в ЕС.

Делът на специалистите по ИКТ в ЕС нараства през последното десетилетие, като от 2012 г. насам се е увеличил с 1.4 процентни пункта (пр.п.).

Сред държавите от ЕС делът на ИКТ специалистите е най-висок в Швеция (8.6 на сто), следвана от Люксембург (7.7 на сто) и Финландия (7.6 на сто). Най-ниските дялове се наблюдават в Гърция (2.5 на сто), Румъния (2.8 на сто) и Полша (3.6 на сто).

От 2012 г. до 2022 г. броят на специалистите по ИКТ в ЕС е нараснал с 57.8 на сто, което е почти 6.6 пъти повече от темпа на растеж на заетостта (+8.8 на сто).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща