Безработицата се повишава с половин процент през първото тримесечие

Продължително безработните хора (безработни от една година или повече) през първото тримесечие на годината са 70,3 хил., или 52,1 на сто от всички безработни

Икономика / България , Финанси
3E news
312
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

През първото тримесечие на 2023 г. коефициентът на безработица е 4,4 на сто, или с 0,4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2022 година, съобщи Националният статистически институт.

За сравнение, на тримесечна база, обаче, спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г., по данни, оповестени от НСИ през февруари, бе отчетено намаление на коефициента на безработица с 0.З6 процентни пункта до 3.9 на сто на годишна база. Така на тримесечна база безработицата нараства с половини процент.

Още по темата

И още, през първото тримесечие на 2019 г. - предковидната година, коефициентът на безработица е бил 5 на сто или с 0,7 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2018 година, показва справка в НСИ.

Продължително безработните хора (безработни от една година или повече) през първото тримесечие на годината са 70,3 хил., или 52,1 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,3 на сто, като е по-висок при мъжете (2,6 на сто) в сравнение с жените (1,9 на сто). От общия брой на безработните 19,3 хил., или 14,3 на сто, търсят първа работа.

По данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните бяха 67 600 или 52,7 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица в този период намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2 на сто, като е по-висок при мъжете (2,1 на сто) в сравнение с жените (1,9 на сто).

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 7,1 на сто (8,1 на сто при мъжете и 5,8 на сто при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 1,1 процентни пункта, което изцяло се дължи на намалението му при жените - с 2,6 процентни пункта.

Данните на НСИ за младежката безработица през четвъртото тримесечие на 2022 г. показват, че коефициентът й е бил 7,5 на сто (7,9 на сто при мъжете и 7 на сто при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2,2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15-29 навършени години) намалява с 1,2 процентни пункта при мъжете и с 3,6 процентни пункта при жените.

Икономическа активност и заетост

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73,7 на сто през първото тримесечие на тази година, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1,4 процентни пункта. Според  оповестените през февруари данни на НСИ за четвъртото тримесечие на миналата година коефициентът на икономическа активност за тази група от населението е бил 74,4 на сто, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2,6 процентни пункта.

През първото тримесечие на годината коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70,4 на сто. През четвъртото тримесечие на минала година този коефициент расте с 3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71,5 на сто.

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 - 64 навършени години през първото тримесечие са 43 600 или 4,1 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група. През четвъртото тримесечие на миналата година обезкуражените са били 50 900, което е 4,6 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група.

Oбщият брой на заетите през първото тримесечие на 2023 г. е 2 928,0 хил. - 1 545,5 хил. мъже и 1 382,5 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите се увеличава с 2,1 на сто. През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите е бил 3,197 милиона. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите се увеличи с 3,8 на сто.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща