Компромисно депутатите от енергийната комисия приеха на първо четене Закона за енергия от ВЕИ

Енергийната комисия задължи Министерски съвет да изготви доклад за промените в Плана за възстановяване и устойчивост

Енергетика / България
3E news
1159
article picture alt description

С 12 гласа „за“ , без "против" и с 4 „въздържал се“  комисията по енергетиката в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 г. Допускането до следващата процедура обаче бе компромисно,  като водещият комисията и бивш председател Делян Добрел (няма все още избран нов председател ) изрази недоволство, че във внесените промени се са отразени препоръките от миналото Народно събрание. Предвижда се между първо и второ четене ще бъде създадена работна група, за да изглади текстовете в законопроекта.

По думите на служебния заместник-министър на енергетиката Ива Петрова, която представи промените чрез промените се постигат няколко цели. В частност те касаят транспортирането на евродиректива от 2001 г. за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Също така се осигурява изпълнение на две реформи -  първата касае механизма за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, а втората - стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ по Плана за възстановяване и устойчивост и се изпълняват препоръки на Европейската комисия (ЕК) в областта на държавните помощи, свързани с одобрена схема за подпомагане производството на електрическа енергия от ВЕИ. 

Освен това са облекчени процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ. Съкратени са сроковете за издаване на становище за присъединяване. Освен това отпада необходимостта от сключване на предварителен договор. Намаляват се и сроковете по договорите за присъединяване, коментира още служебният зам.-министър на енергетиката. Въвеждат се  изисквания за гаранциите на произход на енергията от ВЕИ по прилагане на европейски стандарт. Регламентира се възможност да се издават гаранции за произход за газ от ВЕИ и зелен водород. Предвижда се увеличаване на използването на биогорива от ново поколение, чрез увеличаване на обемния процент на тези горива при смесването им с горивата от нефтен произход. Предложени са по-високи критерии за устойчивост при намаление на емисиите от парникови газове. Въвежда се и мълчаливо съгласие за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия от слънце за собствено потребление с обща инсталирана мощност до 50 киловата в сгради в урбанизирани територии, включително върху покривите и фасадните конструкции на сгради и прилежащите им поземлени имоти, допълни зам.-министър Петрова.

Във връзка с препоръките на ЕК в областта на държавните помощи отпада подпомагането чрез изкупуването на електрическа енергия от ВЕИ по преференциални цени и дългосрочни договори за нови обекти с инсталирана мощност до 30 киловата, които се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Предложени са и промени, които да  поволят осъществяване на контрол и предприемане на необходимите действия по изпълнение на изискванията по предоставяне на държавната помощ на получателите по вече действащите схеми.  Заместник-министър Петрова напомни, че срокът за транспониране на изискванията на директивата изтече през юни 2021 г. Към България е било насочено мотивирано становище от страна на ЕК по процедура по нарушение, посочи зам.-министър Петрова и обоснова внесените промени и с Плана за възстановяване и устойчивост.

Депутатите от комисията препоръчаха текстовете да бъдат изчистени, за да се върви успешно напред. Делян Добрев от "ГЕРБ-СДС" от своя страна заяви, че по време на 48-ото Народно събрание е имало много критики по този  законопроект, а от министерство на енергетиата не са изчистили нито една. „Публикувахте ли го за обществено обсъждане този законопроект?“, постави въпрос той. Освен това има множество отрицателни становища и постави въпрос дали са били взети предвид от Министерството на енергетика.  Добрев постави въпрос и за т.нар. „зониране“ и попита откъде накъде администрацията ще определя зони, в които да се правят инвестиции във ВЕИ? По думите му  между първо и второ четене ще се състави работна група, тъй като "този законопроект е пълен с противоречия". Добрев добави, че промените по този законопроект в момента минават на първо четене, само защото са свързани и с Плана за възстановяване и устойчивост. Ако трябва обаче срокът за окончателното му приемане ще бъде удължен, докато не се изчистят напълно текстовете.

МС да изготви доклад за промените в ПВУ

Депутатите приеха също така и проект на решение (по предложение на „Възраждане“), с което задължават  Министерския съвет да изготви доклад за промените в Плана за възстановяване и устойчивост. Срокът за предоставянето на доклада е 10 работни дни.  Искнето е във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на правителството да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика. Сега депутатите от енергийната комисия искат яснота какви точно са предлаганите изменения, по които се водят преговори с ЕК.

Бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова и настоящ депутат от "ГЕРБ-СДС" изрази съгласие и проекта на решение. В същото време тя постави въпрос  дали срокът за преговорите за промени в Плана за възстановяване и устойчивост вече не е изтекъл и какво следва от това. В дпълнение Петкова поиска в доклада да бъде дадена и информация за създаденото в БЕХ ново дружество, което ще се занимава с изграждането на фотоволтаични инсталации в комплекса "Марица-Изток". „Доколкото знаем от публичната информация има някаква пътна карта, че земята ще се предоставя безвъзмездно. Ще бъде полезно да имаме яснота“, каза тя. По думите й в доклада трябва да се  отбележи какво прави това дружество при положение че нищо не е предоговорено, но колегата й Делян Добрев предложи обаче само да дадат информация от министерството, а после да се изиска допълнителна информация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща