ИПИ за пощите: Провалът струва все по-скъпо

Икономика / България
3E news
434
article picture alt description

Снимка: Архив, 3eNews

Държавата планира да налее още минимум 50 млн. лв. за финансово оздравяване на Български пощи, след като допълнителните 45 млн. лв. от преди година явно не са дали резултат, а пощите продължават да губят пазарен дял. Допълнително се предвижда до 2026 г. пощите да получат над 100 млн. лв. по Плана за възстановяване за дигитална трансформация и предоставяне на комплексни услуги, посочва Зорница Славова от ИПИ и добавя, че на фона на всичко това, Сметната палата публикува подробен и обширен доклад за финансовото управление на „Български пощи“ ЕАД за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2022 г.

Още по темата

Докладът разкрива, че управлението на пощите е меко казано смущаващо, а нарушения и пропуски се откриват във почти всеки аспект на харченето на средства, обръща внимание Славова.

През никоя от четирите одитирани години планът за приходите от дейност не е достигнат. Същевременно разходите нарастват постоянно и значително. През 2019 г. те са 176 млн. лв., през 2020 г. – 228 млн. лв., а през 2021 г. – 249 млн. лв.

За одитирания период е отчетен ръст на загубата, която от 1 111 хил. лв. за 2019 г. нараства на 5 155 хил. лв. за 2020 г. и на 13 792 хил. лв. за 2021 г.

За одитирания период са изпълнени или са в процес на изпълнение само 28 на сто от общата стойност на всички проекти от инвестиционната програма, без да е ясно въз основа на какви критерии са предпочитани за финансиране и избирани за изпълнение.

Над 50 на сто от ползваните компютърни системи в „Български пощи“ ЕАД са с операционна система, която вече не се поддържа и по този начин сигурността не е гарантирана от производителя, а обработваната от Български пощи информация е поставена под огромен риск.

Липсва визия за дългосрочните цели и приоритети по отношение на дейността по управление, разпореждане и инвестиране в недвижимите имоти на дружеството. Общият размер на разходите, формиран от действащите през одитирания период договори за наемане на недвижими имоти (общо 4,1 млн. лв.) значително надхвърля реализирания приход от отдадени под наем имоти, собственост на дружеството (общо 1,7 млн. лв.).

Всички търгове за продажба или замяна на имоти са проведени при получено само по едно заявление за участие, което от своя страна е довело до сключването на договори за продажба при цени, равни на началните тръжни продажни цени или на минимално надхвърлящи ги. Допълнително, при отдаването под наем на имоти са допуснати множество съществени нарушения, например невнасяне на депозити или внасяне на такива в непълен размер, забавени плащания без да е начислявана договорна лихва, неизготвяне на приемо-предавателни протоколи.

При провеждането на обществени поръчки нарушенията са значителни – няма добро планиране и определяне на прогнозни стойности, разделяне на части на обществени поръчки (в нарушение на закона), поставяне на условия, които необосновано ограничават участието в процедурите, публикуване на информация след законоустановените срокове, извършени доставки, които не съответстват по вид, количество и обекти, за които се отнасят, със заявените, извършени разходи, които не са документално обосновани.   

Като цяло от доклада се вижда, че трайната тенденция за загуба от дейността и множеството нарушения показват липса на индикации за финансово стабилизиране на Български пощи. Веднага след това държавата започва с многомилионните финансови инжекции за сметка на данъкоплатеца, които не дават резултат, а дългогодишните напъни за реформи така и не се случват, заключава Зорница Славова.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща