Бизнесът пита защо „Булгаргаз“ продава с 40% по-скъп газ спрямо спотовите цени

Енергетика / България
3E news
1223
article picture alt description

"Булгаргаз" съхранява горивото за контрагентите си в газохранилище "Чирен".

Източник: Булгартрансгаз, архив.

Бизнесът с искане за ново индексиране на цените на природния газ у нас и този път причината са ниските цени по световните пазари. Според изчисленията на Асоциацията на организациите на българските работодатели в момента цената на синьото гориво у нас е с почти 40% по-скъпа от търгуваната на спор пазарите на европейските борси. От АОБР изпратиха и официално писмо до институциите у нас. Те настояват за незабавни мерки за намаляване на тази разлика между спот цените и тези на държавната „Булгаргаз“.

Ето и цялото писмо на АОБР

Съгласно договора за доставка на природен газ по свободни цени за 2023 г между „Булгаргаз“ ЕАД и клиенти, присъединени към газопреносната система, доставната цена се образува като сума от предложената от обществения доставчик за утвърждаване от КЕВР цена и премия, възлизаща на 11,64 лв./MWh.

Предложената за утвърждаване цена за м. април 2023 г. е 103,08 лв./MWh, съответно очакваната цена за индустрията е 114,72 лв./MWh или 58,66 EUR/MWh. Същевременно към 22 март 2023 г. фючърсните котировки на TTF за април на борсата ICE възлизат на 42,32 EUR/MWh (82,77 лв./MWh). Прогнозната разлика, която ще надплати бизнесът за април, възлиза на 16,34 EUR/MWh (31,96 лв./MWh) или 38,6%!

Сходна е ситуацията и през текущия месец: цената за промишлеността е 118,38 лв./MWh (60,53 EUR/MWh). Средната цена на ТТF spot на борсата ЕЕХ от 1 до 21 март е 45,31 EUR/MWh (88,62 лв./MWh) – разлика от 33,6% не в полза на българския пазар! За февруари – цената за бизнеса е 135,99 лв./MWh (69,53 EUR/MWh), а средната цена на ТТF spot – 53,64 EUR/MWh (104,91 лв./MWh). Разликата е 29,6%!

Отчитайки дългосрочния договор на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на един милиард кубически метра природен газ от „Азербайджан Газ Съплай Къмпани“, обвързан 100 % с петролна компонента и ниските котировки на петролните деривати, българският бизнес няма обяснение за формираните от „Булгаргаз“ ЕАД и одобрявани от КЕВР цени на газа от началото на годината.

По наши оценки, тези разлики ще доведат до допълнителен разход за индустрията от около 42 млн. лв. месечно или приблизително 125 млн. лв. за периода февруари-април! 

Ясно личи, че освен, че започнахме да плащаме по-скъп газ от Западна Европа, ножицата се отваря с всеки изминал месец!

Също така, няма никаква яснота дали са предприети мерки за смекчаване на ефекта от скъпите количества газ, нагнетени в „Чирен“, който основен генератор на високите цени.

Нарастващите разлики в цените на природния газ и то в момент, в който пазарната конюнктура в Европа се подобрява, ще влошат конкурентоспособността на българската индустрия и забавят икономическия растеж.

Същевременно не е налична и реална обосновка за размера на премията, начислявана от „Булгаргаз“ ЕАД от почти 12 лв/Мвтч, която също допринася за оскъпяването на доставките.

Настояваме за предприемане на незабавни мерки за намаляване на разликата между спотовата цена и цената за българските стопански потребители.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща