Прогноза: С увеличаването на финансовите иновации българският капиталов пазар ще привлече повече инвеститори

В процес на изграждане е единна информационна система с идеята да се намали административната тежест в Комисията за финансов надзор, съобщи председателят на регулатора Бойко Атанасов

Икономика / Финанси
3E news
347
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

С увеличаването на финансовите иновации българският капиталов пазар ще привлече повече местни и чуждестранни инвеститори, прогнозира Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН) по време на хибридния форум, посветен на тенденциите в секторите финтех и иншуртех (Fintech and Insurtech Summit) в София тех парк, съобщи БТА.

Атанасов увери участниците в събитието, че КФН е фокусирана към основните си функции - защитата на потребителите на финансови услуги, осигуряване на стабилен небанков финансов сектор и създаване на среда, в която бизнесът да работи безпрепятствено. В тази връзка той изтъкна, че целта на КФН е да разглежда финансовите иновации през призмата на тези основни функции на Комисията за капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар.

Председателят на КФН очерта основните предизвикателства, сред които е яснота за функционирането и прилагането на иновации във финтех сектора, баланс на рисковете от иновации спрямо ползите за потребителите, равновесие между насърчаване иновациите и запазване нивата на защита на клиентите и бизнеса срещу потенциалните негативни събития, оценка и корекция на регулаторната рамка спрямо промените или изцяло новите бизнес модели и произтичащите потенциални рискове от тях.

Атанасов изтъкна, че през последните три години КФН е създала иновативен център, като с него се осигурява единна контакта точка, чрез която се предоставят предложения и се идентифицират спънките, които възникват между заинтересованите. Тази точка улеснява комуникацията и обмена на данните между всички компании и регулатора, и намалява времето за отговор по поставени запитвания.

Той съобщи, че в процес на изграждане е единна информационна система с идеята така да се намали административната тежест, да се получи пълна дигитализация на административното обслужване, да има свързаност с европейските регулатори на модерно дигитално ниво. Крайната цел е спестяване на времето на бизнеса и на хората.

Атанасов съобщи, че е създадено и мобилно приложение, което да помогне на ползвателите на финансови услуги и на бизнеса да бъдат постоянно информирани за решенията на Комисията и за цялата информация, свързана с това.

За изминалите 20 години вярвам, че КФН беше и е балансьор на небанковия финансов сектор, стремим се да сме партньори с бизнеса. Вярвам, че финтех индустрията и регулаторът са една система и заедно гарантираме, че клиентите са защитени, заяви председателят на Комисията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща