Бизнесът с извод за по-високи цени на природния газ у нас в сравнение с котировките на референтния газов хъб TTF и опасения за допълнителни разходи от 42 млн. лв. месечно

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1119
article picture alt description

Работодателските организации изчисляват, че цените на природния газ у нас са по-високи от котировките на референтния газов хъб TTF. Те развиват своята теза от името на БТПП в писмо до министъра на енергетиката Росен Христов, изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Деница Златева и председателя на КЕВР Иван Иванов. Според БТПП разликите, които се формират от предлаганата цена на газа от „Булгаргаз“, която предстои да бъде обсъдена от КЕВР ще доведат до допълнителен разход за индустрията от около 42 млн. лв. месечно или приблизително 125 млн. лв. за периода февруари-април. В тази връзка работодателските организации настояват за незабавни мерки за намаляване на разликата между спот цената и цената за българските стопански потребители.

Съгласно договора за доставка на природен газ по свободни цени за 2023 г между „Булгаргаз“ ЕАД и клиенти, присъединени към газопреносната система, доставната цена се образува като сума от предложената от обществения доставчик за утвърждаване от КЕВР цена и премия, възлизаща на 11,64 лв./MWh.

 Предложената за утвърждаване цена за м. април 2023 г. е 103,08 лв./MWh, съответно очакваната цена за индустрията е 114,72 лв./MWh или 58,66 EUR/MWh. Същевременно към 22 март 2023 г. фючърсните котировки на TTF за април на борсата ICE възлизат на 42,32 EUR/MWh (82,77 лв./MWh). Прогнозната разлика, която ще надплати бизнеса за април възлиза на 16,34 EUR/MWh (31,96 лв./MWh) или 38,6%, сочат констатациите в посочения документ на бизнеса.

Сходна е ситуацията и през текущия месец: цената за промишлеността е 118,38 лв./MWh (60,53 EUR/MWh). Средната цена на ТТF spot на борсата ЕЕХ от 1 до 21 март е 45,31 EUR/MWh (88,62 лв./MWh) – разлика от 33,6% не в полза на българския пазар! За февруари – цената за бизнеса е 135,99 лв./MWh (69,53 EUR/MWh), а средната цена на ТТF spot – 53,64 EUR/MWh (104,91 лв./MWh). Разликата е 29,6%, сочат изчисленията в писмото на БТПП.

Отчитайки дългосрочния договор на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на един милиард кубически метра природен газ от „Азербайджан Газ Съплай Къмпани“, обвързан 100 % с петролна компонента и ниските котировки на петролните деривати, българският бизнес няма обяснение за формираните от „Булгаргаз“ ЕАД и одобрявани от КЕВР цени на газа от началото на годината.

По наши оценки, тези разлики ще доведат до допълнителен разход за индустрията от около 42 млн. лв. месечно или приблизително 125 млн. лв. за периода февруари-април!

Ясно личи, че освен, че започнахме да плащаме по-скъп газ от Западна Европа, ножицата се отваря с всеки изминал месец.

Също така, няма никаква яснота дали са предприети мерки за смекчаване на ефекта от скъпите количества газ, нагнетени в „Чирен“, който основен генератор на високите цени.

Нарастващите разлики в цените на природния газ и то в момент, в който пазарната конюнктура в Европа се подобрява, ще влошат конкурентоспособността на българската индустрия и забавят икономическия растеж, се посочва още в писмото.

Припомня се също така, че в същото време не е налична и реална обосновка за размера на премията, начислявана от „Булгаргаз“ ЕАД от почти 12 лв/Мвтч, която също допринася за оскъпяването на доставките.

Настояваме за предприемане на незабавни мерки за намаляване на разликата между спотовата цена и цената за българските стопански потребители, заключава писмото на БТПП.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща