Престъпленията срещу природата изискват единни действия между МВР и екологичните структури

Експерти на МОСВ, МВР и Министерство на земеделието обсъдиха съвместни действия срещу престъпленията против околната среда

Климат / България
3E news
427
article picture alt description

Източник: МОСВ

Експерти от МОСВ, МВР и Министерството на земеделието (МЗм) проведоха работна среща в края на миналата седмица, на която начертаха първи стъпки в съвместната дейност. Разгледани бяха детайли по отношение на координацията между отделните звена с цел бърза и ефективна реакция и действия срещу престъпления против околната среда. Бе подчертано, че ще се разчита на експертния опит на служителите на МОСВ предвид специфичните познания, които изискват действията срещу този вид нарушения на закона.

„Заедно с екипа си от експерти ще подпомагаме новосъздаденото звеното в бъдещата работа на терен. Ще включим отделните специализирани дирекции, както и по места от Регионалните инспекции по околната среда и водите, Националните паркове и Басейновите дирекциии“, каза директорът на дирекция „Национална служба за защита на природата“ към екоминистерството Мирослав Калугеров.

Заедно със специалисти от Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към МЗм участниците в срещата обсъдиха възможностите да организират обучения на служителите на МВР по основните изисквания на екологичното законодателство. В рамките на срещата бяха разгледани конкретни случаи от последните години като примери, в които се изискват бързи действия от страна на органите на МВР при подаден сигнал от страна на регионалните структури на МОСВ.

Още в края на януари министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова съобщи, че екип на МОСВ работи координация и ефикасно взаимодействие за предотвратяване на престъпления против природата. В парламентарната Комисия по околната среда и водите министър Карамфилова призова да се създаде работеща структура със съответния капацитет и ангажименти. На срещата в МОСВ експертите обсъдиха детайли именно в посока координация между отделните звена с цел бърза и ефективна реакция при нарушения на екологичното законодателство и Наказателния кодекс в частта на престъпленията срещу околната среда.

В отговор на парламентарен въпрос министър Иван Демерджиев съобщи за подготвено от работна група в МОСВ споразумение за постигане на координация и ефикасно взаимодействие при установяване, ограничаване и предотвратяване на нарушения и/или престъпления против околната среда, дивата природа и животните.

Бъдещата работа на сектора със специализираната администрация за опазване на компонентите на околната среда ще се осъществи чрез утвърждаване на споразумението за взаимодействие между МВР, МОСВ и МЗм, както и чрез механизъм за превенция, контрол, административно-наказателна дейност и/или разследване на нарушения и/или престъпления против околната среда, дивата природа и животните.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща